Dagens PS

Återköp av aktier en varningssignal på lång sikt

Aktieåterköp kan i en del fall vara bra på kort sikt. Men är man långsiktig investerare så är det en varningssignal (Foto: Absolutvision, Unsplash)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 24 sep. 2021Publicerad: 24 sep. 2021

Catena Media annonserade nyligen att 10 procent av aktierna ska köpas tillbaka. Kursen steg runt 5 procent på beskedet. Och bolaget är inte ensamma på Stockholmsbörsen, eller världen, med annonserade återköp av aktier.

ANNONS
ANNONS

I takt med att vinsterna har kommit tillbaka har även återköp av aktier tagit fart och är nu på rekordnivåer. Igen.

Större än utdelningar

På världens största aktiemarknad – USA:s – är annonserade aktieåterköp i år, enligt färsk statistik från investmentbanken Goldman Sachs, nu hela 670 miljarder kronor, vilket är samma storlek som före pandemin.

Aktieåterköp av egna aktier har blivit en större post för amerikanska bolag än vanlig utdelning. Där är vi inte ännu i Sverige.

Återköp av aktier

Men det är inte omöjligt att Stockholmsbörsen hamnar där så småningom. Det är populärt bland investerarna. Främst för att det trycker upp kursen genom köptrycket. På kort sikt gynnas aktien. Hittills i år är aktieavkastningen för företag i USA som köper tillbaka egna aktier cirka 7 procentenheter bättre än index.

Fem procentenheter sämre än index

Men på längre sikt ger det sämre utfall. Förlänger man mätperioden till mer än två år visar det sig att avkastningen för aktieåterköpande bolag i snitt utvecklas sämre.

ANNONS

Drygt 5 procentenheter mot index beroende på mätperioden. Det kan finnas flera orsaker till utfallet. Men en är definitivt timingen.

Köper tillbaka på toppen

Återköpen görs nästan genomgående på toppen av konjunkturen då vinsterna och aktiekurserna är som högst. Som framgår av diagrammet ovan var det ont om återköp när kurserna var låga under finanskrisen och pandemin.

Återköp av egna aktier sker nästan alltid när kurserna är som högst vilket inte gynnar långsiktiga aktieägare.

Swedish Match undantag

Svenska Fingerprint Cards är skräckexemplet som köpte tillbaka 10 procent av bolagets aktier runt 100-lappen, men ingenting när kursen rasat till 6 kronor.

Föredömet är snusbolaget Swedish Match som kontinuerligt varje år köper tillbaka aktier oavsett var kursen är. Det här har tjänat aktieägarna.

För kortsiktiga aktieägare är det en bra idé att haka på aktier med förestående aktieåterköp. Men sedan är det läge att sälja.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS