Verkstadsjätten ABB gör det. Inkassobolaget Intrum likaså. Snusjätten Swedish Match har gjort det i decennier. Nämligen att köpa tillbaka egna aktier.

ANNONS

Förespråkarna, som är många, menar att det är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra avkastningen för aktieägare och se till att balansräkningarna är slimmade. Alternativet är framför allt en högre utdelning.

Återköp på toppen

Argumentet emot åskådliggörs bäst av diagrammet nedan från investmentbanken BofA. Det visar värdet av återköp av aktier från deras globala kunder sedan 2009.

Bäst utfall för aktieägarna får man om aktierna köps så billigt som möjligt. Då blir det fler aktier som kan makuleras och på så sätt höja vinsten per aktie.

Inga aktieinvesterare

Verkligheten är dock en annan. När kurserna är låga köps nästan inga aktier alls. Däremot när kurserna är höga är återköpen som högst. Efter kursfallet i finanskrisen 2008 var återköpen nära noll. Samma sak för ett år sedan.

Men efter en kursuppgång på 80 procent är nu återköpen de högsta på tio år. Det verkar helt enkelt inte vara en bra idé att låta styrelse och företagsledningar vara aktieinvesterare. Det verkar inte vara en profession de behärskar.

Farlig strategi

Tyvärr finns det flera exempel på extremt feltimade återköp. ABB är ett sådant exempel. Vid millenniumskiftet höll verkstadsjätten på att gå i konkurs på grund av ett för stort återköpsprogram vid fel tidpunkt.

Småspararfavoriten Fingerprint passade på att köpa tillbaka aktier på toppen innan kursen kollapsade.

Intrum undantag

Men det finns undantag. Ovannämnda Swedish Match och Intrum är två. Swedish Match har konsekvent köpt tillbaka aktier under såväl börsras som börstoppar. Men de driver å andra sidan ett konjunkturokänsligt företag.

ANNONS
ANNONS

Ännu mer imponerande är Intrum som passade på att göra aktieåterköpen när kursen var som lägst för ett år sedan. Det ska deras aktieägare vara tacksamma för. Hatten av.

Läs mer från Investerardygnet >>