Medicover, New Wave och Beijer Alma är bra exempel på familjeägda börsbolag som borde ingå i en portfölj.

ANNONS

Åtminstone om man skall utgå från investmentbanken Credit Suisse gedigna analys.

Familjestyrda börsbolag utklassar institutionellt styrda bolag

Banken har studerat hur bolag med en dominerande ägare av kött och blod har utvecklats på börsen kontra bolag som saknar en entreprenör eller familj som huvudägare.

Resultatet är entydigt. Och det oavsett världsdel. Familjestyrda bolag utklassar andra bolag på i stort sett alla punkter.

Bättre på allt

Allokeringen av kapital är bättre. Marginalen högre. Skuldsättningen lägre. Och trots det senare så är även omsättningstillväxten högre (se bild nedan).

Avkastning familjeägda börsbolag
Källa: Credit Suisse

Stundtals har tillväxten varit över 8 procentenheter högre än icke familjeledda börsbolag.

100 procentenheter bättre

Det här avspeglar sig också i kursutvecklingen på börsen. Med besked. Mellan 2006 och 2020 avkastade familjestyrda bolag i genomsnitt 150 procent på börsen.

Motsvarande siffra för icke familjedominerande bolag var 50 procent (se diagram nedan).

Avkastning börsbolag
Källa: Credit Suisse

Credit Suisse har i beräkningarna justerat för bransch och storlek för att få jämförelsen korrekt. Det är en skillnad på 100 procentenheter och är i de här sammanhangen en enorm överavkastning.

ANNONS
ANNONS

Mer långsiktiga

Credit Suisse egen analys av resultatet är att familjestyrda bolag oftare har mer långsiktiga mål och investerar därefter. Det skapar större värde än kortsiktiga beslut och agerande.

Bevisen är minst sagt övertygande.

Relaterade artiklar:

Minskad penningmängd – har aldrig hänt förut. Dagens PS