Tycker chefen och medarbetarna olika i ett förändringsarbete påverkar det hälsofrämjande insatser negativt. Det slår två forskare fast i nya rön som bekostats av AFA Försäkring.

”Att chefen ser på sig själv och arbetsplatsen på ett annat sätt än medarbetarna är ganska vanligt. 60 procent av cheferna har en annan upplevelse än medarbetarna av sådant som gruppklimat, ledarskap, synen på utveckling, säkerhet på arbetet med mera”, säger Ulrica von Thiele Schwarz, professor på Mälardalens Högskola och verksam vid Karolinska Institutet som tillsammans med forskarkollegan Henna Hasson, professor på Karolinska Institutet, presenterade resultatet av sin nya forskning nyligen på ett AFA-seminarium, framgår det i ett pressmeddelande.

Duon betonar vikten av samsyn mellan chefen och arbetsgruppen för att lyckas med hälsofrämjande insatser och jobbprestation.

”Ökad samsyn verkar vara en framgångsfaktor för att optimera utfallet av ledarutveckling och förbättringsarbete. Chefer som har en mer positiv syn på verksamheten än medarbetarna, verkar däremot utgöra en riskfaktor för verksamheten och utvecklingsarbetet”, säger Henna Hasson.

ANNONS
ANNONS