Tjänstemän och företagsledare ser de största riskerna kring klimatet de kommande tio åren – och bara en av sex har en optimistisk syn på framtiden, enligt WEF:s Global Risks Report 2022.

ANNONS

Tilltron till den globala ekonomiska återhämtningen är låg bland tjänstemän på myndigheter och företagsledare – bara en sjättedel har en optimistisk syn på framtiden, enligt en undersökning som gjorts av World Economic Forum till rapporten Global Risks Report 2022 som publicerades under tisdagen.

Bara 11 procent tror på ökad takt i återhämtning

Rapporten bygger på intervjuer med över 1000 experter, tjänstemän och företagsledare.

Bara en av tio, elva procent, av de tillfrågade tror på en ökad takt för den ekonomiska återhämtningen från nu tills 2024. Rapporten domineras i stället av nedsidan, med misslyckande i klimatomställningen och extremväder som de största riskerna på 5-10 års sikt.

På kort sikt är det hälsorelaterat i topp – pandemin har hittills skördat 5,4 miljoner människors liv och sociala klyftor skapas av den. Bara 6 procent är vaccinerade i världens 52 fattigaste ekonomier.

”Skapar spänningar”

På medellång sikt lyfts ekonomiska- och skuldrelaterade risker fram. Klimatrisker lyfts fram på både kort och medellång sikt, men framför allt på längre sikt där faran växer enligt de tillfrågade.

”Hälso- och ekonomiska störningar förvärrar sociala klyftor. Detta skapar spänningar i en tid då samarbete inom samhällen och mellan det internationella samfundet kommer att vara grundläggande för att säkerställa en jämnare och snabbare global återhämtning. Globala ledare måste gå samman och anta ett samordnat tillvägagångssätt med flera intressenter för att tackla outtröttliga globala utmaningar och bygga motståndskraft inför nästa kris”, säger Saadia Zahidi, verksamhetsdirektör på World Economic Forum.

ANNONS
ANNONS

De tre största riskerna på lång sikt är enligt rapporten klimatförändringar, extremväder och förlust av natur. Det mest optimistiska scenariot ligger nu på en temperaturökning på 1,8 grader celsius.

Läs även: De största politiska riskerna i ekonomin 2022 [Dagens PS]