Den globala kapaciteten inom förnybar energi kommer att öka med 50 procent de kommande fem åren, mycket tack vare solcellsutbyggnaden.

ANNONS

Det spår International Energy Agency, IEA.

Organisationen spår i en rapport att energikapaciteten kommer att stiga med 1,2 terawatt fram till 2025, från 2,5 terawatt förra året, vilket skulle motsvara den totala installerade kapaciteten i USA just nu.

IEA förväntar sig enligt Reuters att solceller kommer att stå för nära 60 procent av tillväxten, tack vare lägre kostnader och mer effektiva statliga åtgärder. Vindkraft väntas stå för 25 procent.

ANNONS
ANNONS

Som andel av den totala energiförbrukningen väntas förnyelsebara alternativ stå för 30 procent år 2024, mot 26 procent i dag.