Svenska storbanken SEB är nästan högst upp på listan över europeiska banker som lånar ut pengar till smutsiga företag – och i Norden är SEB värst av alla banker på området.

ANNONS

Bloomberg konstaterar att vissa banker är mer benägna att låna ut mångmiljardbelopp till fossilindustrin än andra banker.

En sammanställning av nyhetsbyrån visar att svenska SEB hamnar på 5-i-topplistan över europeiska banker som finansierar globala företags växthusgasutsläpp.

Det är i och för sig inget nytt. En granskning av Fair Finance Guide avslöjar att SEB är den bank i Norden som lånar ut mest pengar till företag som är verksamma inom kolindustrin och som borrar efter olja i Arktis, eller på annat sätt bidrar till svåra klimatförändringar och försämrar miljön.

Fyra av fem skandinaviska banker har sedan Parisavtalet slöts fortsatt att finansiera och investera i fossilbranschen.

Under 2016-2020 har dessa banker, enligt Fair Finance Guides rapport, pumpat in 450 miljarder kronor i form av lån och investeringar i fossila bolag.

Så här mycket har de smutsiga företagen fått av storbankerna under femårsperioden:

SEB: 158 miljarder

ANNONS
ANNONS

Nordea: 151 miljarder

Danske Bank: 96 miljarder

Swedbank: 48 miljarder

Kartläggningen visar att det bara är Handelsbanken som på allvar tagit steg mot att avveckla stödet till fossilbranschen, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar:

”I jämförelse med de andra bankerna har Handelsbanken en förhållandevis liten utlåning till företag inom olja, kol och gas”, skrev Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande i början av januari i år.

I den granskning som refereras ovan ingick inte Länsförsäkringar och Skandia, men även dessa bolag investerar i fossila företag.

ANNONS
ANNONS

Det gör däremot inte nischbankerna JAK och Ekobanken, som enligt rapporten säger blankt nej till att stötta fossilindustrin.

Centralbankernas roll viktig

När det gäller banksektorn är det centralbankerna som sitter på nyckeln till att få stopp på finansieringen av föroreningarna från bankernas sida, skriver Bloomberg i en artikel på onsdagen.

Centralbankerna, i Sveriges fall Riksbanken, kan sätta ekonomisk press på storbankerna för att få dem att upphöra med utlåning och investeringar till fossila företag, enligt artikeln.

I Bloombergs sammanställning över banker som bidrar finansiellt till ökade utsläpp hamnar SEB alltså nästan högst upp, men även Nordea, Danske Bank och Swedbank figurerar på den icke åtråvärda listan, medan Handelsbanken kommer långt ner.

Bloomberg konstaterar att tillsynsmyndigheter har möjlighet att straffa affärsbanker som fortsätter ägna sig åt finansiering av föroreningar.

Det kan ske bland annat genom stresstester och ökade kapitalkrav, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Expert varnar: Klimatkris kan bli finanskris

Många miljöorganisationer protesterar högljutt över centralbankernas flata agerande i frågan, det görs alldeles för lite, anser miljögrupperna.

Enligt Bloomberg kunde den europeiska centralbanken ECB tidigare i år till slut enas om att beakta miljö- och klimatförändringarna i sin beslutsprocess, som bland annat innebär att klimatforskare rapporterar direkt till ESB-chefen Christine Lagarde i frågor som rör finanssektorns stöd till fossila företag.

”Det är uppenbart att åtgärderna hittills inte har varit tillräckliga för att på ett adekvat sätt ta itu med finansbranschens massiva bidrag till den förvärrade klimatkrisen”, säger Ben Cushing, kampanjchef på miljöorganisationen Sierra Club i Washington, enligt Bloomberg.

Han tillägger att priset för de ”riskfyllda investeringarna” kan bli högt och varnar för att det som nu är en klimatkris kan övergå i en finanskris.

Läs även: Klimatexpert: Var kritisk mot bankerna [Dagens PS]