Riksbanken har sålt statsobligationer från Australien och Kanada, meddelade vice riksbankschef Martin Flodén på onsdagen. En anledning till försäljningen är att man vill ta den svenska valutareserven i mer hållbar riktning. Men det finns fortfarande en stor skillnad på hur man behandlar inhemska och utländska statsobligationer

ANNONS

Den svenska valutareserven består bland annat av innehav i svenska och utländska statsobligationer. Igår meddelade alltså vice riksbankschef Martin Flodén att Riksbanken säljer delar av sitt innehav i statsobligationer från Australien och Kanada.

Enligt Martin Flodén var miljöaspekter en viktig orsak till försäljningen:

”Australien och Kanada är länder som inte utmärker sig för sitt goda klimatarbete. Utsläppen av växthusgaser per capita är bland de högsta i världen, men varierar ganska mycket mellan olika delstater”, sa han under ett anförande på Örebros universitet, enligt Dagens Industri.

Något som eventuellt kan bädda för debatt är om Riksbanken bör ha ett hållbarhetsperspektiv i sin handel med statsobligationer och om denna syn i så fall ska göra skillnad på svenska och utländska obligationer. När det gäller svenska statsobligationer tar Riksbanken ingen hänsyn till hållbarhetsaspekter när man gör affärer.

”Det skulle vara olämpligt för mig om Riksbanken, genom att välja bland statens obligationer, försökte ge regeringen incitament att arbeta för en mer hållbar klimatutveckling. Jag tycker därför att Riksbanken inte ska behandla gröna svenska statsobligationer annorlunda än andra svenska statsobligationen”, sa Martin Flodén bland annat.

Rent generellt kommer klimatförändringar och miljöfrågor påverka hur Riksbanken och andra ekonomiska instanser i samhället gör investeringar, berättade han.

Enligt Dagens Industri framhöll Flodén att försäkringsbranschen är den sektor där förändringarna kommer att bli störst, som en följd av de skador som kan åsamkas av naturkatastrofer och ett förändrat klimat.

ANNONS
ANNONS

Totalt består cirka åtta procent av Riksbankens valutareserv av innehav i just australiensiska och kanadensiska stats- och delstatsobligationer.

Nu har man alltså sålt en del av dessa; mer specifikt dem från regionerna Alberta (Kanada), och Queensland och Western Australia (Australien).