Teknikdygnet känner Rejlers nya divisionschef för Energy Sara Kimell på pulsen kring de stora energifrågorna. Läs hennes intressanta vägledning kring dessa ödesfrågor och hur teknikkonsulter kan bidra till att göra denna omställning framgångsrik.

ANNONS

Vilka är de stora trenderna inom energiområdet?

Det som, utöver megatrenderna i omvärlden, driver på utvecklingen inom energisektorn just nu är omställningen till 100 procent förnyelsebar elproduktion med sikte på år 2040. Antalet solcells- och vindkraftparker ökar, vilket också spär på behovet av lagringsmöjligheter. Där en tydlig trend pekar mot ökat användande av vätgas.

Vi börjar också se fler driftsatta så kallade flexbilitetslösningar, tex i Uppsala, Skåne och Stockholm och att storföretag som Google sätter visioner om att vara klimatneutrala dygnet runt innan 2030.

Vilka av dessa är nya?

Många av idéerna har funnits under en längre tid men det nya är att de nu realiseras. Många pratar också om CCS, dvs koldioxidlagring, som en nyckel för att nå målen om nettonollutsläpp år 2045.

När börjar vi se så kallade microgrids slå igenom ordentligt?

Tekniken och rationalen för att bygga mikronät finns redan i dag, men för att ett genombrott ska ske behöver lagstiftningen ändras, bland annat gällande koncessionsplikten och rollen för aggregatorer förtydligas.

Var är behovet av investeringar störst?

Det är en utmaning för energibranschen att man både behöver reinvestera, bygga ut och förändra – samtidigt. Mest akut är kapacitetsfrågan där transmissions- och distributionsnäten behöver byggas ut i närtid.

Det måste även ske stora investeringar i ny teknik som stöttar den mer integrerade verklighet som vi är på väg emot. Det handlar både om hårdvara, men också mycket om olika typer av mjukvarulösningar som kan förutspå och hantera produktion/konsumtion kort- och långsiktigt.

Var ser du att ni som teknikkonsulter kan hjälpa kunderna på bästa sätt?

Vi kan så klart spela många roller, men om jag ska välja några så handlar det om att vi för det första, genom våra långa och samlade erfarenheter från många olika energibolag, kan hjälpa kunderna att hitta den bästa lösningen. Eftersom vi är så breda och jobbar med många olika kunder är sannolikheten är stor att vi har löst ett specifikt problem tidigare.

ANNONS
ANNONS

Vi kan också genom våra managementkonsulter guida genom de vägval som energibolagen står inför. Det faktum att branschen står inför sådana enorma investeringar gör också att vi leverantörer och teknikkonsulter behöver jobba tillsammans med kunderna för att både ta ett större ansvar i genomförandet, men också utveckla effektivare beställningsförfaranden, om det inte görs kommer infrastruktursatsningarna inte att kunna färdigställas i tid!

Läs mer: Stålchefen: ”2026 finns vi på marknaden”