Nordea skärper kraven på investeringar i fossila bränslen i 140 stycken fonder, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Skärpningen innebär att Nordeafonder endast investerar i energibolag som är del av en grön omställning. Bolagen måste ha en plan för hur de tänker leva upp till Parisavtalet samt kunna visa att de börjat genomföra planerna.

”Inga olje- och gasproducenter och naturligtvis inga kolgruvbolag lever upp till dessa krav i dagsläget, men desto fler elbolag gör det”, säger Eric Pedersen, som är chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management.

I och med förändringen är 213 av Nordeas fonder nu gröna.

Angående de resterande 155 fonderna kommenterar Eric Pedersen följande.

”Kundernas efterfrågan på hållbara placeringsprodukter är större än någonsin, och detta är rätt väg att gå. För de återstående fonderna, som inte marknadsförs som fonder med särskilda ESG kriterier, har vi fortfarande grundläggande krav som vi tillämpar. Vi granskar dessa fonder med avseende på brott mot de mänskliga rättigheterna, vi utesluter kolproducenter och vi undersöker företagens miljöpåverkan och sociala faktorer och utesluter dem, om det skulle behövas.”

ANNONS
ANNONS

Läs även: EIB håller inte fossillöfte – får kritik [DagensPS.se] »