Forskare på Nasa har hittat en metod som kan avgöra vilka utsläpp av koldioxid som är orsakade av människor och vad som kommer från naturen. Med metoden går det också att se tillfälliga minskningar.

ANNONS

Genom att använda en kombination av två verktyg som modellering av utsläpp har Nasa lyckats skilja ut mänskligt orsakade förändringar i koldioxidutsläpp.

Tidigt under pandemin 2020 lyckades forskare fastställa att koldioxidutsläppen hade minskat något. Men genom att kombinera data från Nasas satellitmätningar, så kallade OCO-2, med ett annat analysinstrument (GEOS), har några forskare nu månadsvis kunnat följa och ringa in vilka utsläpp som orskades av människor och vad som kom från processer i naturen.

Resultaten låg nära de antaganden som forskare har gjort i sina beräkningar tidigare. I norra hemisfären minskade utsläppen av växthusgaser mellan februari och maj 2020.

Mänskliga utsläpp går att urskilja

Den nya metoden tillåter forskare att upptäcka koldioxidutsläpp bara någon månad efter att de har ägt rum, vilket snabbare kan ge information om hur utsläpp och utsläppsminskningar utvecklar sig.

Tills helt nyligen har det inte varit möjligt att genom satellitteknik avslöja vilka utsläpp som orsakas av mänsklig aktivitet. Men eftersom man visste att koldioxidutsläppen gick ned 2020 kunde man använda det för att utveckla det nya instrumentet.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Satellitbilder från Nasa: Ukraina i mörker