”Det var lite chockartat faktiskt”, säger den tidigare utrikesministern om de höga halterna i sitt blod.

ANNONS

Den tidigare S-utrikesministern fick veta hur höga halter av miljögifter hon har i blodet i SVT:s nya dokumentär ”Östersjön – hot och hopp”.

I filmen av Folke Rydén framgår det att både människor och djur som lever i och vid Östersjön har höga halter av klorparaffiner. Och Margot Wallström är en av fyra personer i Europa som gått med på att låta sig testas, skriver SVT Nyheter.

Enligt en professor är resultatet av mätningarna ”anmärkningsvärt”, då nivån uppges ligga fem gånger högre än vad de traditionella ämnena gör.

”Nu går min larmklocka på”, säger säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Så här uttrycker sig Margot Wallström, som bland annat oroar sig för om ämnet är cancerogent, över resultatet som visar på höga halter miljögifter i hennes blod:

ANNONS
ANNONS

”Det var lite chockartat faktiskt. Är det klorparaffiner som har gjort att jag fick struma?”