Sverige lägger dubbelt så mycket pengar på klimatskadliga subventioner som på att rädda klimatet, enligt Naturskyddsföreningen.

ANNONS

”Miljardsatsningar för att rädda klimatet motverkas av att klimatskadlig verksamhet samtidigt subventioneras med dubbelt så stora summor”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande med hänvisning till den nya rapporten, som även visar att Sveriges utsläppsutrymme är slut redan om fyra år om inga radikala åtgärder görs.

”Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Den svenska klimatpolitiken är trots stora satsningar inte i närheten av vad som krävs för att klara målet i Parisavtalet och hålla temperaturökningen under 1,5 grad. Att avveckla de klimatskadliga subventionerna är ett avgörande steg på vägen”, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Trots historiskt stora, klimatvänliga satsningar från regeringen på mångmiljardbelopp i pengar äter de klimatskadliga subventionerna upp dessa främjande satsningar på klimatet.

Kravet: Se över klimatpolitiken nu!

För staten innebär det, enligt Naturskyddsföreningen, förlorade skatteintäkter på 30 miljarder kronor.

”Det handlar om subventioner som undantag från energiskatt och koldioxidskatt för fossila bränslen i bland annat sjöfart och jordbruk. Utöver undantagen från miljöskatter på 30 miljarder kronor subventioneras utsläpp även på annat sätt, exempelvis genom reseavdraget som bidrar till ökade utsläpp från vägtrafiken”, konstaterar Naturvårdsverket och framhåller att samtliga höginkomstländer inom G20, G7, EU och OECD har enats om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt.

ANNONS
ANNONS

Motiveringen är att dessa subventioner skadar såväl ekonomin som klimatet.

Enligt Parisavtalet ska alla finansiella flöden rimma med klimatmålen.

Så är det inte i dag.

”Nu måste regeringen se över hela sin klimatpolitik och slopa de klimatskadliga subventionerna och införa ett stopp för fossila bränslen till 2030”, betonar Sandahl.

Läs även: Utsläppen ökar igen i världens 20 rikaste länder [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs mer: IEA: ”Hållbara energikällor måste tredubblas” [Dagens PS]

Läs också: Inför klimatmötet: Energibristen lyfter fossila källor [Dagens PS]

Läs vidare: Grön omställning av Arktis drabbar Norge [Dagens PS]