Risken att exempelvis drabbas av personlighetsklyvning, schizofreni, är 147 procent högre hos människor som utsätts för höga halter av luftföroreningar. Det här skriver brittiska CityMetric, som utifrån studier och analyser rapporterar globalt om bland annat de negativa effekterna av urbaniseringen.

ANNONS

I stadskärnor ökar risken avsevärt att exponeras för smutsiga miljöer och en ny upptäckt visar att luftföroreningar även påverkar vår mentala hälsa allvarligt.

Sedan tidigare är det känt att luftföroreningar kan kopplas till en rad fysiska åkommor som hjärt- och kärlsjukdomar. Men att även den psykiska hälsan tar stryk är nytt, enligt CityMetric som uppger med hänvisning till en studie att personer som utsätts för stora luftföroreningar löper 50 procent högre risk att drabbas av depression.

När det gäller luftföroreningar relaterade till bipolär störning finns en förhöjd risk på 29 procent.

Men allra störst är risken, 162 procent, att utveckla en personlighetsstörning som gör att de psykiskt sjuka har svårt att kontrollera sina känslor och impulser.

I fallet med schizofreni kopplade till luftföroreningar är risken alltså 147 procent högre.

Även ångest, autism, kognitiva störningar och demens har enligt foskning ett klart samband med luftföroreningar. Ingen undatagen utan det gäller såväl barn, unga som vuxna, framgår det.

ANNONS
ANNONS

”Det finns till och med bevis på att luftföroreningar leder till högre risk för självmord”, skriver CityMetric som även refererar till en svensk undersökning på området bland 5.000 barn och ungdomar.

Den visade att utskrivning av mediciner mot psykiatriska sjukdomar var högre bland barn och ungdomar som lever i områden med höga koncentrationer av kvävedioxid än i andra bostadsområden.