På grund av att de släpper ut mer koldioxid än LKAB får europeiska ståljättar fler fria utsläppsrätter, menar LKAB, och överklagar EU-beslut.

ANNONS

LKAB överklagar EU-kommissionens beslut att inte likställa LKAB:s produktion med produktionen i andra stålbolag. Enligt LKAB släpper stålkonkurrenter i Europa ut mer koldioxid än LKAB och får därför fler fria utsläppsrätter.

Beslut på felaktiga grunder

LKAB har i flera år försökt övertyga Eu-kommissionen om att beslutet om utsläppsrätter är fattat på felaktiga grunder men inte fått gehör.

”Vi har nått vägs ände. Vi har försökt i mer än fem år att påvisa för EU-kommissionen att de fattat ett beslut på felaktiga grunder. Den politik som kommissionen har genomfört i det här fallet är att medvetet subventionera stålindustrins fortsatta användning av de minst klimateffektiva teknikerna, på direkt bekostnad av de mest klimateffektiva teknikerna. Det är fullkomligt oacceptabelt sett till de enorma och snabba insatser som måste göras för att motverka klimatförändringarna”, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström i ett pressmeddelande.

Hade kunnat få miljardtillskott

LKAB menar att om bolagets verksamhet hade bedömts på liknande sätt som de europeiska konkurrenternas verksamheter har bedömts hade LKAB varje år kunnat få ett tillskott i miljardklassen.

”De pengarna hade vi gärna använt för vår omställning till koldioxidfri järnsvamp. Det vi gör nu är det största Sverige kan göra för klimatet, som ska spara utsläpp hos våra kunder motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. En enorm klimatnytta som kommer att exporteras till EU. Det är den här typen av utveckling som systemet ska gynna, säger Jan Moström i pressmeddelandet.

Stöd från flera håll

Med stöd av Regeringen, Naturvårdsverket och EU:s regelverk har LKAB ansökt om att få hamna i samma jämförelsegrupp som pellets- och sintertillverkningen vid stålverken.

Något som omedelbart skulle innebära att stålverkens fria tilldelning för tillverkning av sinter skulle minska med 25 procent och så småningom komma ner på samma nivå som LKAB:s.

ANNONS
ANNONS

EU-kommissionen har avslagit LKAB:s ansökan och LKAB har därför överklagat Kommissionens beslut till EU-domstolen.

Läs mer: Han ska göra stålindustrin grönare