Fler och fler riskkapitalister väger in hållbarhet i sina investeringsbeslut, varannan har nobbat investeringar på grund av hållbarhetsrisker.

ANNONS

En ny rapport från Price Waterhouse Cooper, PWC, visar att hållbarhetsfrågor har blivit viktiga för riskkapitalister.

Enligt rapporten uppger hälften av drygt 200 internationella riskkapitalbolag att de har tackat nej till investeringsmöjligheter på grund av att de sett brister i bolagens hållbarhetsarbete.

Intresset har ökat

Enligt Viktor Lindroth, ansvarig för hållbara finanser på PWC, säger 56 procent i årets undersökning att hållbarhetsfrågor diskuteras på styrelsemöten minst en gång om året. För två år sedan var motsvarande siffra 35 procent, det skriver Aktuell Hållbarhet.

Hela 75 procent av de tillfrågade riskkapitalbolagen uppger i rapporten att de alltid genomlyser uppköpskandidaters hållbarhetsrisker, men rapporten visar också att det fortfarande finns mycket att göra för riskkapitalbolagen när det gäller hållbarhet.

Exempelvis uppger 91 procent av de tillfrågade att klimatfrågorna är viktiga för investeringsportföljen, men endast 47 procent uppger att de har påbörjat ett arbete för att tydliggöra investeringars exponering för klimatrisker.

ANNONS
ANNONS

Utvecklingsbehov i branschen

”Här ser vi utvecklingsbehov för branschen och inte minst när det gäller rekryteringar. Det handlar dels om att anställa fler specialister inom ESG-området och dels om att skapa en mer diversifierad medarbetarstruktur med en bättre jämvikt när det gäller kön, etnisk mångfald, ålder och socioekonomisk bakgrund”, säger Viktor Lindroth till Aktuell Hållbarhet.

Läs mer: Han ska göra stålindustrin grönare [DagensPS]