Grön omställning av Arktis föreslås av EU. EU-kommissionen vill öppna kontor på Grönland, för att ”ge de arktiska frågorna en tydligare profil vid EU:s externa kontakter.

ANNONS

EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik har i ett gemensamt meddelande gått ut med en strategi för ”ett fredligt, hållbart och välmående Arktis”.

I meddelandet finns också en uppmaning att lämna kol, gas och olja kvar i marken.

”Arktis förändras snabbt på grund av effekterna av global uppvärmning, ökad konkurrens om naturresurserna och geopolitisk rivalitet”, säger Josep Borrell, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. ”Denna utveckling visar att EU måste göra en bred definition av sina geopolitiska intressen för att främja stabilitet, säkerhet och fredligt samarbete i Arktis.”

EU har stort klimatavtryck

Man konstaterar att EU har stor inverkan på området genom sitt klimatavtryck, och en viktig roll i ansvaret för en hållbar utveckling i de arktiska regionerna. Här räknar man också in invånarnas, inklusive urbefolkningens, försörjning.

Grön omställning av Arktis (allt ovanför Norra polcirkeln) skulle bland annat drabba Norge, som har flera oljefält i arktiska områden.

Den nya europeiska gröna given, där EU siktar på att bli klimatneutralt senast 2050 och ska minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent till år 2030, ska stå i centrum för arbetet i Arktis.

Skärpa lagstiftningen

Bland annat konstaterar man att EU ska  ”vidta kraftfulla åtgärder för att ta itu med klimatförändringars och miljöförstöringens ekologiska, sociala och ekonomiska och politiska konsekvenser”. Man vill också skärpa miljölagstiftningen och samordna åtgärder mot sot och upptining av permafrosten, förutom att vidta åtgärder för att kol, gas och olja ska lämnas kvar i marken.

EU vill också att det skrivs multilaterala avtal som förbjuder nya projekt för utvinna kolvätereserven i Arktis och närliggande områden, och att köpa produkter som kommer därifrån.

I Norge rasar man inte oväntat mot förslaget.

ANNONS
ANNONS

”Jag har väldigt svårt att se att Tyskland ska sluta köpa rysk gas”, säger Ole Gunnar Austvik, professor vid Handelshögskolan Innlandet till E24.

Läs även: Norska oljefonden inför nya CO2-krav [Dagens PS]

Läs även: Kolpriset slår rekord efter dagar av skyfall i Kina [Dagens PS]