Endast ett fåtal företag är beredda att kortsiktigt avstå vinst för att ställa om affärsmodellen så att den blir mer hållbar.

ANNONS

En enkätundersökning från The New Division riktad till 90 företag visar att endast 18 procent av de tillfrågade företagen kan tänka sig att kortsiktigt avstå vinst för omställning till en mer hållbar affärsmodell.

Det här är tredje året som rapporten Hållbarhetsfokus som granskar företags hållbarhetsredovisningar görs. Rapporten visar att många företag i Sverige tror att deras hållbarhetsarbete kommer vara helt integrerat i deras verksamhet inom fem år.

Personalen behöver utbildas

Dock är klyftan mellan företagens hållbarhetsvisioner och det faktiska hållbarhetsarbetet stor, och rapporten visar att klyftan växer.

I rapporten uppger 92 procent av företagen att de behöver utbilda sin personal om hållbarhet och 75 procent av företagen tycker att processen att bli klimatneutral är för omfattande.

Företagsledare om hållbarhetsarbetet

Några företagsledare har intervjuats i rapporten om integrering av hållbarhetsarbetet i företagets kärnverksamhet.

”Vi har inte en hållbarhetsstrategi utan en hållbar strategi – när hållbarhet är integrerat i vårt dagliga arbete blir det väldigt självklart vad vi ska prioritera. Vi har satt våra mål för 2025, vilket gör att det blir mycket mer greppbart och konkret. Jag tycker att det är anmärkningsvärt när företag sätter mål för 2035 och 2040. Vem ska ansvara för att de målen nås?” säger förre Scania-vd:n Henrik Henriksson som numer arbetar som vd på nystartade H2 Green Steel, i rapporten.

“Var långsiktiga och modiga! Vi började med vår första hållbarhetsanalys för 20 år sedan och idag är vi klimatneutrala i vår egen verksamhet. Det är viktigt att samla in och följa upp data för att verkligen förstå vad som är viktigt för våra kunder, medarbetare och andra intressenter. Då kan man verkligen lägga fokus på rätt saker och se till att initiativen ger resultat.” säger Anna Augustson, Hållbarhetschef, Telia Sverige, i rapporten.

ANNONS
ANNONS

“Vi måste alla fundera på hur vi kan jobba med hållbarhet i partnerskap – över gränserna. Den privata sektorn kan bli bättre på att inkludera utvecklingsländer, barn och ungdomar som intressentgrupp, särskilt med tanke på att det är deras framtid hållbarhetsarbetet berör. För att vända den negativa utvecklingen behöver vi partnerskap. Tillsammans är det enda sättet om man ska gå långt!” säger Karin Svensson, Senior rådgivare, Sidas projektledare för Global Investments for Sustainable Development, Sida, i rapporten.

Läs mer: Hållbarhet viktigt för riskkapitalister [DagensPS]