En ny rapport från EEA visar att över hälften av Europas städer har farlig luft. Men renast av alla städer var Umeå.

ANNONS

Hälften av städerna i Europa plågas av dålig luftkvalitet, trots en kraftig minskning i utsläppen från trafik och andra källor under coronapandemin enligt en ny rapport från European Environment Agency (EEA), skriver The Guardian.

EEA tog data från 323 städer under 2019 och 2020, och fann att bara 127 av dem hade nivåer av de luftburna partiklar PM 2.5 under WHO:s rekommendationer, mätt som ett snitt under två kalenderår. Luftburna partiklar står för den största hälsopåverkan av de utsläpp människan skapar.

Orsakar runt 400 000 dödsfall varje år

Omkring 90 procent av de luftburna partiklarna i atmosfären kommer från jordens naturliga processer, och runt 10 procent från mänsklig aktivitet. Den senare siffran kan dock vara mycket högre i tätorter. Luftburna partiklar orsakar runt 400 000 för tidiga dödsfall varje år i Europa.

Umeå var den stad av de 323 i EEA:s statistik som hade de lägsta nivåerna av luftburna partiklar, med en siffra på 3,7 mikrogram per kubikmeter luft. En siffra under 10 är bra, enligt WHO:s rekommendationer. Tammerfors i Finland var näst bäst, följt av Funchal i Portugal. Samtliga svenska städer markerade på EEA:s karta har en siffra under 10.

Polska Nowy Sącz sämst

Värst luft hade Nowy Sącz i Polen, med 27,3 mikrogram per kubikmeter luft. Cremona i Italien och Slavonski Brod i Kroatien gör sällskap i botten av statistiken.

”Medan kvaliteten på luften har förbättrats markant de senaste åren fortsätter föroreningarna envist att vara höga i många städer över hela Europa”, säger EEA-chefen Hans Bruyninckx i ett uttalande.

Halterna av kvävedioxid har till skillnad från luftburna partiklar sjunkit kraftigt under pandemin, med en minskning på 60 procent i vissa städer, skriver The Guardian.

ANNONS
ANNONS

Utsläppsdatan från de olika europeiska städerna går att ta del av på EEA:s hemsida.

Läs mer: Luften i svenska städer oroande dålig