Europeiska forskare har nått ett genombrott inom fusionskraft, skriver BBC News. Resultatet på JET-laboratoriet blir vägledande när forskare i Frankrike går vidare med större försök.

ANNONS

JET-laboratoriet har slagit sitt eget tidigare rekord. Under fem sekunder pressade de 11 megawatt ur en mycket liten, konstgjord stjärna, skriver BBC. Det är en fördubblingjämfört med liknande tester från labbet 1997.

Det rör sig inte om en stor energimängd – ungefär tillräckligt för att koka 60 kannor te. Men det var inte heller tanken med experimentet. I stället kan resultatet användas när en mycket större reaktor ska byggas i Frankrike utifrån samma design.

”JET-experimentet har fört oss ett steg närmare fusionskraft”, säger Joe Milnes, som leder projekten i reaktorlabbet.

”Vi har visat att vi kan skapa en mycket liten stjärna inuti vår maskin, hålla den där i fem sekunder och få hög effekt, vilket för oss in i en ny fas”, säger han till BBC.

Resultatet är mycket viktigt för det internationella projektet ITER i Frankrike, som kanske hade fått omvärdera hela sin idé om JET-försöket inte hade lyckats.

Fusionskraft gammal dröm

Tanken med fusionskraft är just att härma den fysiska process som driver solen och andra stjärnor. Dagens kärnkraft bygger på så kallad fission, där atomkärnan klyvs. Fusionskraft innebär istället att atomkärnor pressas ihop.

Det är en process där temperaturerna blir så höga att inget material idag håller för dem. Därför behöver man mycket starka magneter som håller plasman – i det här fallet två isotoper av väte – i princip svävande i en donutformad kapsel.

Drömmen om att åstadkomma storskalig fusionsenergi är gammal och attraherar många. Fungerande fusionskraft i stor skala skulle ge mänskligheten en i princip outsinlig tillgång till elektricitet och annan form av energi. Avfallet skulle bli mindre radioaktivt. Dessutom skulle metoden – om den fungerade – vara säkrare än dagens kärnkraft.

Tyvärr har forskningen efter väldigt lång tid ännu inte nått fram till ett stadie där sådana förhoppningar blivit verklighet. JET:s experiment innebär dock ytterligare ett litet framsteg som forskarna i Frankrike kan bygga vidare på.

ANNONS
ANNONS

”De här experimenten bara måste lyckas”, säger vd:n för JET, professor Ian Chapman till BBC.

”Om de inte hade gjort det hade ITER stått inför stora problem med att nå sina mål.”

Läs också:

Kinas konstgjorda sol – fusionsreaktorn slår nya rekord [Dagens PS]
Ett steg närmare fusionskraft för startup [Dagens PS]