De översvämningar, värmeböljor och skogsbränder som Europa ser nu är bara början. I framtiden kommer en klimatkris att slå omkull många bolag. Banker kan också gå i konkurs, konstaterar Europeiska Centralbanken ECB.

ANNONS

En grön omställning kommer att bli dyr för många företag, inte minst inom energi- och gruvnäringen. Men det kommer att bli ännu dyrare att låta klimatförändringarna skena, konstaterar ECB – Europeiska Centralbanken.

Under sommaren fick både näringslivet och samhället i stort se effekterna av ett förändrat klimat.

Översvämningarna dödade 181 personer Tyskland antalet skogsbränder ökade markant I Turkiet, Italien och Grekland, efter den näst varmaste sommaren i Europa.

Som en direkt effekt blev det också kris i transportsektorn när tåg och bilar inte kunde ta sig fram.

Beräkning av scenarion till 2050

Nu har ECB rälknat ut hur det ser ut för Europas näringsliv i stort om utsläppen inte minskar och om världen inte satsar på en grön omställning.

Beräkningen bygger på effekterna för 1 600 banker och fyra miljoner företag och hur de påverkas fram till 2050 i olika scenarion.

ANNONS
ANNONS

I en värld där utsläppen inte minskar kommer 30 procent av företagen att få problem med att betala tillbaka sina krediter och lån. BNP kommer att falla med ungefär 10 procent.

ECB hänvisar till att bränderna kommer att öka ”icke-linjärt”, det vill säga en mycket brant stigning.

Sydeuropa kommer att drabbas mest, och där kan banker gå omkull eftersom företag kommer att få svårt att betala sina lån när olika samhällsfunktioner försvinner på grund av bränder.

”Utan strategier för en övergång till en grönare ekonomi kommer de fysiska riskerna att öka över tid”, säger Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande, till Financial Times.

ECB räknade ut potentialen i tre olika scenarion: med en lyckad omställning, med en försenad omställning och utan omställning, det vill säga klimatkris.

De mest utsatta företagen i de mest utsatta europeiska länderna skulle i ett scenario utan åtgärder lida 37,5 procents större risk att inte kunna betala tillbaka sina lån.

Grön omställning kostsamt för energisektor

Även en omställning till nollutsläpp är kostsamt för företag, särskilt på kort sikt.

ANNONS
ANNONS

Framför allt är det gruvbolag, energibolag och gasbolag som får stora omställningskostnader vid en omställning, och även i en omställningsprocess kommer bolagen att kunna förlora sin kreditvärdighet.

Men riskerna från de bolagen är koncentrerade till några få stora banker. Bara fyra procent av bankerna har lånat ut till 20 procent av de smutsigaste bolagen, som i sin tur står för 45 procent av utsläppen.

ECB konstaterar att en omställning på lång sikt ändå gynnar samtliga branscher jämfört med altrnativen.

”Den kortsiktiga kostnaden bleknar i relation till kostnaderna för skenande klimatförändringar”, skriver ECB i sin rapport.

Läs också:

Julhandeln hotad –fraktkris väntar efter översvämningar
Topp tolv: De viktigaste kommentarerna om klimatrapporten