Digital teknik hjälper oss att jobba smart men innebär inte automatiskt att vi jobbar mer klimat- och miljölvänligt, men digitaliseringen kan hjälpa till.

ANNONS

Nyheterna om extrema vädersituationer har varit många den här sommaren. I veckan kom FN:s klimatrapport som tydligt visar att vi människor ligger bakom den globala uppvärmningen som orsakar extremväder.

Den digitala tekniken ger möjligheter men digitalisering är inte per automatik hållbar, menar Eva Stattin, senior expert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon tar Uber som exempel. Bolaget lyfts ofta fram som exempel på hur digitalisering har förändrat en hel bransch. Det talas även om högre miljöstandard på Ubers bilar, men andra parametrar påverkar också.

”Tittar vi på dem som använder Uber så är det personer som annars skulle åkt kollektivt, därför behöver klimatfotavtrycket för Uber sättas i relation till kollektiva färdmedel snarare än andra taxitjänster. Så det är mer komplext än man tror vid första anblicken”, säger Eva Stattin till Computer Sweden.

Samverka på nya sätt

Företag behöver hitta nya sätt att samverka för att se till att digitaliseringen hjälper till att minska klimatpåverkan. Eva Stattin menar att man behöver jobba på tvärsen, alla discipliner och funktioner behöver dra åt samma håll och samverka längs hela värdekedjor.

Att problematisera kring digitalisering och klimatet kan låta dystert, framhåller Eva Stattin, eftersom man gärna vill se digitaliseringen som en lösning på stora utmaningar i samhället, att då inse att även digitaliseringen ger negativa konsekvenser på klimatet och miljön kan upplevas som jobbigt.

Kravställ på rätt sätt

Eva Stattin anser att det är viktigt att bli bättre på kravställning vid upphandling av ditgitala produkter och tjänster samt att det finns mycket att göra för att kravställa på rätt sätt. Man kan till exempel säkerställa fossilfria lösningar.

Ett annat viktigt område att ta tag i är serverhallarna. Man kan börja med att fundera på var de serverhallar som företaget använder är placerade, och om de drivs med förnybar energi, samt vilken kapacitet man behöver.

Eva Stattin menar att det inte är någon slump att Amazon och Facebook har placerat serverhallar i Sverige eftersom vi har en stor andel fossilfri elproduktion.

Skapa smarta logistikflöden

Hon pekar även på ruttoptimering som något som kan göra stor skillnad för klimatet. Digitaliseringen kan hjälpa till att skapa smarta logistikflöden. Hon menar också att det är viktigt att information kopplad till transporterade produkter följer med genom hela produktens livscykel.

ANNONS
ANNONS

”I dag är det är fullt möjligt rent tekniskt att få till obrutna digitala informationsflöden och sådana flöden är också nödvändiga för att vi ska få de svar vi behöver för att förstå hur produkter och logistiken för dessa kan bli mindre miljöbelastande”, säger Eva Stattin till Computer Sweden.

Hon tillägger att det fortfarande behövs mer forskning om hur digitala tjänster och produkter påverkar miljön.

Läs mer: Topp 12 – de viktigaste kommentarerna om klimatrapporten [Dagens PS]