2020 var året då avverkningen av regnskog skulle stoppas. I stället ökade den, enligt siffror från World Resources Institute.

ANNONS

Regnskogsavverkningen ökade 12 procent 2020 jämfört med 2019 års siffror, skriver World Resources Institute. 2020 var året som avverkningen skulle stoppas, har FN tidigare sagts. Det ger dystra miner inför nästa FN-möte om skogen, som äger rum i slutet av april.

”Om vi inte agerar nu riskerar vi en punkt utan återvändo. Men det är inte för sent att upphäva en del av den skada vi har orsakat. De kriser som vår planet står inför kräver brådskande åtgärder av alla – regeringar, internationella organisationer och organisationer i det civila samhället, den privata sektorn, lokala myndigheter och enskilda personer”, skriver FN:s generalsekreterare António Guterres inför mötet.

Sedan år 2000 har sex procent av all regnskog avverkats. Brasilien och Demokratiska republiken Kongo har avverkat mest areal. Malaysia går åt andra hållet och har minskat sin avverkning rejält. WTI varnar för att länder håller på att luckra upp sin miljölagstiftning för att få fart på den ekonomiska återhämtningen i Corona-pandemin.

Avverkningen sker i Sydamerika och Asien på grund av efterfrågan på konsumtionsvaror, i Afrika är det förändrat jordbruk som är det största skälet, skriver WTI. Ökade skogsbränder är också en orsak till att skog avverkas i högre takt. Australien har varit särskilt hårt drabbat, men också Brasilien, Bolivia och Ryssland har fått se sitt skogsareal minska på grund av bränder.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hemligt projekt – svensk skog blir H&M-kläder – Dagens PS