Storstädernas hotell har sett besökaraktiviteten minska med runt 70 procent vecka 27 jämfört med samma vecka förra året. ”Lönsamheten för hotellen per natt har gått ned med 70-80 procent”, säger Göteborg och co:s presschef Stefan Gadd.

ANNONS

Vecka 29 ser hotellen i Stockholm en beläggningsgrad som minskat med 73 procent jämfört med samma period 2019. I Göteborg är siffran 72 procent medan Malmö ser en 67-procentig nedgång.

I juni som helhet har minskningen varit 47 procent.

Hävt reseförbud har förbättrat läget

Även hotellens intäkter har minskat kraftigt.

”Lönsamheten för hotellen per natt har gått ned med 70-80 procent jämfört med förra året”, säger Stefan Gadd, presschef på det kommunala bolaget Göteborg och co till SVT.

Gadd säger att situationen har förbättrats varje månad sedan coronavirusets utbrott. Sedan de inrikes reserestriktionerna hävts har besökarantalen ökat.

ANNONS
ANNONS

Göteborgsbaserade hotellet Hotel Royals hotellchef Mattias Solberg instämmer i beskrivningen.

”Det ser bättre ut för oss nu den här månaden. I den här takten klarar vi oss alla fall året ut så jag är förhoppningsfull”, säger han.