Sänkta arbetsgivaravgiften utökas nästa år för den som nyanställer unga. Det och mycket annat händer under 2021. Spana in hela checklistan!

ANNONS

Notera att en del av skatteförändringarna nedan inte är färdigt utformade i detalj. Dagens PS återkommer så fort det är klart med en uppdatering av texten.

Vid årsskiftet höjs förmånsbeskattningen av klimatvänliga tjänstebilar med upp till 10 000 kronor. Där utöver har en höjning med 25 procent av förmånsbeskattningen för alla tjänstebilar aviserats.

Rådet är ändå att se till så att nya tjänstebilen som köps in är miljöanpassad och följer de hårdare klimatkraven. Fordonsskatten höjs nämligen under våren 2021. Det rör sig om flera tusenlappar mer i fordonsskatt.

Den som köper en klimatbil kan omvänt kvittera ut klimatbonus, som mest rör det sig om en bonus på 70 000 kronor då maxgränsen för klimatbonusen höjs.

Sänkta arbetsgivaravgiften för nyanställda utökas

Dagens nedsättning av arbetsgivaravgiften för den som anställer sin första anställde i ett företag, det så kallade Växa-stödet, permanentas. Det utökas dessutom till att gälla två personer från andra hälften av 2021 till slutet av 2022.

Det blir även sänkt arbetsgivaravgiften för företagare som anställer unga under 24 år. Företag sin har personer anställda i åldrarna 19-23 år får en nedsättning av arbetsgivaravgiften på 11,66 procentenheter på löner upp till 25 000 kronor per månad. Det här gäller under perioden april 2021 – april 2023 för att lindra effekterna av coronakrisen.

ANNONS
ANNONS

Ett nytt jobbskatteavdrag är under utformning. Detaljer kommer inom kort och löftet är att skattesänkningen ska gälla retroaktivt.

Den som investerar i anläggningstillgångar kan samtidigt få en tillfällig skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningsvärdet.

Rutavdraget höjs till 75 000 kronor

Ytterligare en nyhet är att rutavdraget utökas till 75 000 kronor per år. Avdraget omfattas av fler och enklare tjänster, däribland tillsyn av hemmet.

Dagens expertskatt som innebär skattelättnader för att kunna rekrytera utländska experter förlängs från dagens tre år till fem år.

Möjligheten att dra av för forskning och utveckling förstärks och blir generösare från hösten 2021.

Ett nytt riktat rotavdrag på 50 000 kronor införs under det nya året för installation av solceller, det omfattar även lagring och laddstolpar.

Ny plastskatt på kaffemuggen

En ny skatt stundar på engångsprodukter i plast och innebär, enligt förslaget, 7 kronor för en kaffemugg eller behållare för take away-mat.

ANNONS
ANNONS

Förbränningsskatten som infördes i år höjs den 1 januari 2021 till 100 kronor per ton.

Ytterligare en skattenyhet, av bredare karaktär, är att skatten på alla förvärvsinkomster sänks, inklusive pensioner och ersättningar. Sänkningen blir maximalt 1 500 kronor per person och år för inkomster på 20 000 kronor per månad.

Läs även om regeringens olika stödåtgärder till företag i pandemin, sidan uppdateras kontinuerligt när nya åtgärder tillkommer.

Så kommenterar SEB:s expert regeringsreformerna i senaste höstbudgeten som i hög grad riktas mot företag och syftar till att återstarta svensk ekonomi efter coronakrisen.

2021 väntar även en rad nya lagar som du som företagare bör känna till.

Här är fem av de viktigaste förändringarna:

Ändrad beskattning för inhyrd utländsk personal (läs mer).

Beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete (läs mer).

ANNONS
ANNONS

Minoritetsskyddet utökas i aktiebolag och ekonomiska föreningar (läs mer).

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (läs mer).

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent (läs mer).

Källor: Skattebetalarna, regeringen och Företagarna.

Läs mer: Cykeln som personalförmån [Dagens PS]