Skandia kritiserar EQT-topparnas aktieförsäljning och hävningen av inlåsningsavtalen. Pensionsbolaget kallar det ”ett systematiskt trovärdighetsproblem för marknaden”.

ANNONS

Som Dagens PS berättade så sålde EQT-topparna med bland annat ordföranden Conni Jonsson och vd:n Christian Sinding av EQT-aktier för drygt 23 miljarder kronor tidigare i september, efter en förtida hävning av inlåsningsavtalen.

Både FI och ägaren Folksam har ifrågasatt hur EQT har hanterat aktieförsäljningen och nu kommer även kritik från pensionsbolaget Skandia.

”Kommunikationen kring det förändrade lock up-avtalet kan dock inte sägas ha varit tillfredställande och frågan om robustheten i lock up-avtal är därför en fråga vi kommer diskutera med EQT och andra aktörer”, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia, till Di.

Dålig kommunikation

Han säger vidare att kommunikationen brustit i samband med prospektet där lock-upen lades fram.

”Möjligheterna till att bryta avtalet har också varit för generella.”

Han understryker samtidigt att avtalet inte enbart gäller EQT och borde ses över generellt.

En förtroendefråga

Lars-Göran Orrevall beskriver det vidare som en förtroendefråga och avtalen målar upp ett ”systematiskt trovärdighetsproblem för marknaden”.

EQT, å sin sida, motiverar hävningen av avtalen och den efterföljande försäljningen med att riskkapitalbolaget vill ”förstärka långsiktigt gemensamma intressen”.

ANNONS
ANNONS

De nya inlåsningsavtalen gör klart att anställda partners i EQT inte får sälja aktier förrän tidigast i september 2023.

”Vår framgång består i det nära och långsiktigt gemensamma intresset med EQT:s kunder och vårt obevekliga fokus på prestation. Den reviderade lock up-strukturen främjar exakt dessa aspekter och är positivt för alla intressenter; kunder, aktieägare, anställda och portföljbolag”, sa vd:n Christian Sinding i samband med försäljningen.

Läs även: EQT ger rekordhög finansiering till ost odlad i labb [Dagens PS]