Den 29 april lämnade regeringen en proposition om nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanter till riksdagen.

annons
annons

I propositionen 2020/21:184 ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” lämnar regeringen förslag till ändringar i tullagen med anledning av EU-förordning (EU) 2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005.

Regeringen föreslår i propositionen att Tullverket på begäran ska ge Inspektionen för strategiska produkter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor. Det föreslås även att en bestämmelse i tullagen om avlämning av avfall från fartyg ska upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vårbudgeten: Det oroar Magdalena Andersson