Hela 67,5 av aktörerna på finansmarknaden anser att stödet inte räcker.

Realtid har låtit analysföretaget Beautiful Clarity genomföra en uppföljning från en undersökning för två veckor sedan om hur finansmarknaden ser på coronakrisen.

I den senaste enkäten har 500 svarat och av resultatet framgår att investmentbankernas missnöje mot regeringens stödåtgärder växt. 25 procentenheter fler investmentbanker anser i den nya undersökningen att regeringens stöd inte räcker till, framgår det.

Totalt sett i finansbranschen är det alltså 67,5 procent som dömer ut regeringens stödpaket.

”Jag tror att många som sitter på insidan ser hur paketen inte når fram”, säger Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank, till Realtid.

Andersson nöjd över krispolitiken

Finansminister Magdalena Andersson (S) är däremot stolt över vad Sverige åstadkommer med krispaketen. Senast i går basunerade hon ut följande på Facebook:

ANNONS
ANNONS

”Regeringen har vidtagit mycket omfattande åtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Inte minst har det statliga stödet till korttidspermittering räddat många svenska löntagare från arbetslöshet. Enligt regeringens senaste prognos kommer över en halv miljon svenska löntagare att vara korttidspermitterade i snitt per månad.”

”Tillsammans med övriga krisåtgärder ser kostnaden för krisåtgärderna just nu ut att landa på 240 miljarder kronor. Det är hisnande belopp, men Sverige har råd att rädda jobb tack vare att regeringen har sparat i ladorna så att vi har den lägsta statsskulden sedan 1977.”