Stockholm rankas som EU:s mest innovativa region enligt 2017 års Regional Innovation Scoreboard, som nyligen presenterades av EU-kommissionen. De regioner som rankas som de mest innovativa är de som presterar bäst på samtliga indikatorer som mäts, enligt pressmeddelandet.

Årets mätning visar att EU:s innovationsprestanda fortsätter att öka. De mest innovativa regionerna är de som totalt sett har presterat bäst på de indikatorer som mäts, särskilt på de indikatorer som mäter resultat av forskningssystem och affärsinnovation.

”Stockholm har under de senaste åren ökat ambitionen och har en helhetssyn på innovationsarbetet. Att bli rankad som den mest innovativa regionen i EU ger oss ett erkännande i vår strävan att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi som främjar utbildning, innovation och forskning”, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholmsregionens Europaförening.

Stockholmsregionen fortsätter att attrahera fler företag, investeringar och talanger. Som ett resultat av en starkt utvecklad innovationsstruktur, baserad på akademisk och vetenskaplig forskning, har regionen bland annat flest antal startups per capita än någon annan europeisk stad och en av Europas största Life science-kluster.

ANNONS
ANNONS

”Det regionala perspektivet på innovation är av stor betydelse och därför är det väldigt positivt att kommissionen uppmärksammar storstadsregioners roll som innovationsledare”, framhåller Karin Wanngård.

MISSA INTE: Enkät: Stockholm bästa sommarstaden i Europa [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Stockholmsbörsen på 5-i-topplistan [DagensPS.se] >