I rädsla för att mista attraktiva start- och landningstider vill flygbolagen inte ställa in några flyg. Resultat: tusentals tomma flygplan som korsar Europa varje dag, skriver Svenska Dagbladet.

ANNONS

Färre människor än väntat har bokat flygresor under denna vintersäsong, till följd av den snabba spridningen av omikronvarianten av coronaviruset.

Men trots det väljer bolagen inte att ställa in glest bokade plan. Tusentals ”spökflyg”, med inga eller få passagerare, lyfter fortfarande varje dag.

Anledningen är att bolagen värnar sina så kallade ”slottider”, på olika flygplatser.

Lufthansa Group meddelade nyligen att man ställer in 33 000 planerade flygningar under denna vintersäsong, men samtidigt kommer 18 000 plan att gå oavsett antalet passagerare, vilket sannolikt innebär många tomma flygplan.

Oetiskt med tomma flygplan

På grund av flygets påverkan på klimatet uppfattar många politiker tilltaget som oetiskt.

EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L), som arbetar med EU:s klimatlagar, har bett EU-kommissionen att förklara varför man upprätthåller ett system som innebär att det är mer lönsamt för flygbranschen att flyga med tomma flygplan än att ställa in dem.

Systemet med slottider inom EU kom till på 1990-talet. Flygbolagen fick då börja köpa tillstånd till att starta och landa på en viss flygplats, på ett visst datum och en viss tid, med förbehållet att de måste använda minst 80 procent av de reserverade tiderna. Det är bakgrunden till spökflygen.

När pandemin utbröt 2020 fick flygbolagen tillfälligt möjligheten att ställa in flyg utan att förlora slottiderna. Men i juli förra året togs undantaget bort igen. Systemet är impopulärt även av konkurrensskäl – mindre uppstickarbolag menar att stora bolag köper upp viktiga tider för att sedan aldrig släppa dem.

Marknadsincitament

Svenska Miljöpartiet föreslår att vanliga marknadsregler ska gälla för slottider: man föreslår att flygbolagen får köpa slottider för ett eller ett par år i taget på öppen auktion.

ANNONS
ANNONS

Men just nu utgör slottiderna ett marknadsincitament, inte bara för att köra tomma flygplan. Tyska Lufthansa köpte exempelvis upp det gamla flygbolaget Sabena med bolagets slottider på flygplatser i Afrika som starkt argument. SAS slottider har stundtals värderats högre än bolaget självt.

Belgiens regering har nu lämnat in en formell protest till EU-kommissionen för att den upprätthåller slottidssystemet.

Läs också:

Omkron förvärrar risken att smittas i ett flygplan [Dagens PS]