Dagens PS

Vår arbetsvecka är längre än våra grannars

Vi svenskar har längre arbetsvecka än våra nordiska grannar och längre än genomsnittet i EU
Vi svenskar har längre arbetsvecka än våra nordiska grannar och längre än genomsnittet i EU. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 26 sep. 2023Publicerad: 26 sep. 2023

Längden på en normal arbetsvecka skiljer sig mycket mellan olika länder. I Sverige är den genomsnittliga arbetsveckan 1,4 timmar längre än EU-genomsnittet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Alla våra nordiska grannländer har kortare genomsnittlig arbetsvecka än vi har i Sverige, det visar ny statistik från Eurostat.

En genomsnittlig arbetsvecka i EU är 37,5 timmar. Sveriges genomsnittliga arbetsvecka är 38,9 timmar och när vi bara räknar heltidsarbete är den över 41 timmar.

Kortast och längst arbetsvecka

I Danmark är den genomsnittliga arbetsveckan 35,4 timmar, Norges är 35,5 timmar, Finlands är 36,2 timmar och Sveriges genomsnittliga arbetsvecka är 38,9 timmar.

Grekland hade år 2022 längst genomsnittlig arbetsvecka i EU, 41 timmar och Nederländerna var det EU-land med kortast genomsnittlig arbetsvecka, 33,2 timmar.

Tyskland hade näst kortast genomsnittlig arbetsvecka på 35,3 timmar och kort därefter kommer vårt grannland Danmark, med sina 35,4 timmar.

EU-länder med kortare arbetsvecka än Sverige:

 1. Nederländerna 33,2 timmr
 2. Tyskland 35,3 timmar
 3. Danmark 35,4 timmar
 4. Österrike 36 timmar
 5. Finlands 36,2 timmar
 6. Belgien 36,9 timmar
 7. Irland 36,9 timmar
 8. Frankrike 37, 4 timmar
 9. Italien 37,4 timmar
 10. Spanien 37,8 timmar
 11. Estland 38 timmar
 12. Luxemburg 38,1 timmar

EU-länder med längre arbetsvecka än Sverige:

 1. Grekland 41 timmar
 2. Polen 40,4 timmar
 3. Bulgarien 40,2 timmar
 4. Rumänien 40,2 timmar
 5. Portugal 39,9 timmar
 6. Tjeckien 39,8 timmar
 7. Kroatien 39,6 timmar
 8. Slovakien 39,6 timmar
 9. Slovenien 39,6 timmar
 10. Ungern 39,6 timmar
 11. Cypern 39,5 timmar
 12. Litauen 39,2 timmar
 13. Malta 39,1
 14. Lettland 39 timmar

I Eurostats statistik över den genomsnittliga veckoarbetstiden ingår både heltids- och deltidsarbete, det innebär att den olika stora andelen deltidsarbetande i olika länders befolkningar påverkar genomsnittet.

Under 2022 arbetade 5,4 procent av de som var sysselsatta i genomsnitt mindre än 20 timmar i veckan och för 7,6 procent var en vanlig arbetsvecka 50 timmar eller mer, det skriver Eurostat.

I EU hade 46,8 procent en genomsnittlig arbetsvecka på 40 till 44 timmar och 21,5 procent hade en arbetsvecka på 35 till 39 timmar.

5,1 procent arbetade från 20 till 24 timmar i veckan och 2,9 procent arbetade 25 till 29 timmar, 5,8 procent arbetade 30 till 34 timmar och 5 procent arbetade 45 till 49 timmar i veckan.

Danmark, Frankrike, Finland, Belgien och Irland var de EU-länder som hade den största andelen människor som arbetade i genomsnitt 35 till 39 timmar i veckan, I vårt grannland Danmark var den andelen över 50 procent.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Heltidsarbete

Längden på en genomsnittlig vanlig heltidsarbetsvecka varierade från 38,8 timmar i Finland till 42,7 timmar i Grekland.

I Sverige var den genomsnittliga arbetsveckan för heltidsarbetande mellan 41 och 42 timmar. Sverige hade den längsta arbetsveckan för deltidsarbetande, 26,4 timmar.

Våra nordiska grannar Finland, Norge och Danmark hade alla kortare genomsnittlig arbetsvecka både för heltids- och för deltidsarbetande.

I alla EU-länder hade heltidsarbetande män en längre arbetsvecka än heltidsarbetande kvinnor, skillnaden mellan män och kvinnor var störst i Irland och Nederländerna.

När det gäller deltidsjobb hade dock kvinnorna i genomsnitt längre arbetsveckor. I Danmark var den skillnaden störst, där var den genomsnittliga arbetsveckan för deltidsarbetande kvinnor var 21,9 timmar och för män 17,9 timmar.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Fyra dagars arbetsvecka – inte för alla Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS