Antal disciplinärenden i finansbranschen ökade med nästan 50 procent i fjol. Det rör sig om regelbrott som förskingring, bedrägeri och penningtvätt.

ANNONS

Branschorganet Swedsec, som agerar domstol när de anslutna bank-­ och finansföretagen anmä­ler regelbrott, fick in 71 disciplinärenden i fjol, vilket är en rekordhög siffra.

Mer medvetna 

Vd:n för intresseorganisationen Aktiespararna, Joacim Olsson, säger till Di att företagen på sistone har blivit mer medvetna – och ökat kontroller och övervakning, bland annat på grund av kursmanipulationer och andra regelbrott.

”Vi ser en mognad i complianceverksamheten, i själva övervakningen. Saker som närståendes affärer granskades inte på samma sätt för tio år sedan”, säger Joacim Olsson.

Naturliga förklaringar 

Teresa Isele, vd för Swedsec, ser mer naturliga förklaringar till ökningen och säger att ”branschen har blivit duk­tig på att förstå systemet och anmäla när det krävs”.

Fjorton licen­ser återkallades under fjolåret, och närmare 24 000 anställda har en aktiv licens. Teresa Isele säger vidare att ”i ljuset av hur många som omfattas av licenssystemet måste dock det ökade antalet disciplin­ärenden anses som relativt lågt.”

Enligt henne uppfattas licensen som en kva­litetsstämpel – varför många företag i bran­schen är anslutna.

”Väljer ett företag att inte ansluta sig, måste företaget säkerställa sina anställdas kunskaper på annat sätt”, avslutar Teresa Isele.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Penningtvättssamarbete trappas upp