NCC får nej av Mark- och miljödomstolen. Efter 100 år kan ballastproduktionen i skånska Södra Sandby stoppas, trots stöd från andra statliga myndigheter.

ANNONS

Byggjätten NCC har i 100 år försett Skåne med ballast från täkten i Södra Sandby öster om Lund uppger Tidningen Näringslivet.

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har slagit fast att det inte finns någon liknande berggrund lokalt, och täkten räknas som riksintresse.

”Katastrofala konsekvenser”

Trots det säger Mark- och miljödomstolen, MMD, nej till förlängt tillstånd och utökad täktverksamhet, och säger att NCC ska uppsöka en annan mer lämplig plats i regionen.

”Om täkten i Södra Sandby tvingas stänga ner kommer det att skapa katastrofala konsekvenser för Skånes materialförsörjning”, säger Hakim Belarbi, public affairs-ansvarig för NCC:s verksamhet i Sverige.

”Det visar också att systemet för riksintressen helt har havererat”, fortsätter han.

Kan hota två artfynd

MMD skriver i domskälet att det ”inte kan uteslutas” att brytning i området kan hota två artfynd, en citronfläckad kärrtrollslända och en större vattensalamander i området, ett naturreservat skyddat enligt Natura 2000.

Om vi behöver importera bergmaterial från Norge kommer utsläppen att öka enormt

ANNONS
ANNONS

Beslutet kan ge en kris liknande Cementafallet i regional omfattning, och om det står sig får det stora effekter – inte minst på miljön.

NCC: Enorm ökning av utsläpp

Eftersom det inte finns liknande täkter i området är den närmaste lösningen import från Norge.

”Om vi behöver importera bergmaterial från Norge kommer utsläppen att öka enormt”, säger Hakim Belarbi enligt Tidningen Näringslivet.

”Vi pratar om ett ökat utsläpp med över 500 procent – det är en klimatpolitisk mardröm.”

Dyrare att bygga

Och det är inte enbart miljön som påverkas negativt. Enligt Belarbi blir det också dyrare eftersom priset för material ökar.

En ny väg blir närmare miljonen dyrare per kilometer, och för järnvägsbyggen handlar det om runt åtta miljoner kronor mer per kilometer.

Regional Cementakris

Per Tryding, vice vd och policychef på Sydsvenska Handelskammaren, håller med Hakim Belarbi. Han säger att ballast är nödvändigt om man ska kunna göra infrastrukturinvesteringar i Sydsverige.

ANNONS
ANNONS

”Om vi inte kan producera den mängd ballast som behövs i vår egen berggrund kommer vi att hamna i ett läge som påminner om Cementa-fallet, fast i regional dimension”, säger han enligt Tidningen Näringslivet.

NCC överklagar beslutet

”Vi kommer att tvingas importera ballast från annat håll vilket är dyrt, omständligt och väldigt dåligt för miljön.”

NCC har överklagat beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen, och väntar på besked om tillståndsprövning.

Läs även: Ny dom i dag: Cementas undantag är lagligt [Dagens PS]

Läs även: Cementa kräver mer pengar: ”En bidragsansökan” [Dagens PS]