Tre tabbar som företag gör vid inflation

Uppdaterad: 09 mars 2022Publicerad: 09 mars 2022
tabbar inflation
Vid hög inflation ökar pressen på företag att prissätta sina varor och tjänster rätt – och många tabbar blir det. (Foto: TT)

Vid hög inflation ökar pressen på företag att prissätta sina varor och tjänster rätt – och många tabbar blir det.

ANNONS
ANNONS

Mark Burton, som är konsult i Boston, berättar i Fortune att företaget Bain – där han är verksam – får många frågor om prissättning nu när USA:s inflation stigit till ,75 procent, vilket är den högsta inflationstakten på nära 40 år.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserves ordförande Jerome Powell uttalade nyligen att den amerikanska inflationen kan förvärras och bli ännu högre med hänvisning till Rysslands invasion och krig i Ukraina.

Enligt Mark Burton är en smart strategi för prissättning vid inflation en av de viktigaste faktorerna till lönsamhet i företag.

Trots det har frågan om vad som är rätt pris en underordnad roll i många företag.

Ta reda på var inflationen slår hårdast

När inflation sedan slår till med kraft får företagen bråttom att agera, men tyvärr är det vanligt att de då begår tre misstag, enligt Burton, berättar Fortune.

De första tabben företag gör att är höja priserna på hela sitt sortiment i stället för att grundligt analysera vilka produkter och tjänster som är mest känsliga för hög inflation.

Hans råd till företag är att fastställa vad kostnadstrycket gör på marginalerna och använda det som golv för att formulera ett prishöjningsmål.

Till syvende och sist är det värdet för kunderna som är viktigast och det kan ibland motivera större prishöjningar än kostnaderna företaget har på grund av inflationen.

ANNONS
ANNONS

Vackla inte utan var bestämd

En annan blunder som företag gör är att kommunicera att priserna ska höjas med exempelvis 10 procent, men när allt kommer omkring är man nöjd med en prisökning på 3 procent.

Företag som gör så här skapar inte bara misstro bland sina kunder, det banar dessutom väg för att framtida och nödvändiga prishöjningar inte kommer att tas på allvar.

Slutlige kan den uppkomna situationen tvinga fram omförhandlingar av avtal och kontrakt. Från ledningen är det av största vikt i det läget att säljare, som inte säljer sig billigt längre, får uppbackning – även om en kund hotar att avsluta sina affärer med företaget.

Mark Burton slår fast i Fortune att “företag bör prissätta med stolthet” i stället för att vika ner sig så fort det knorras bland kunder.

Med rätt prissättning, särskilt i tider med rekordhög inflation, ökar både förtroendet och lönsamheten för bolaget.

ANNONS
ANNONS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS
ANNONS