Den självupplevda stressen ökar i mindre omfattning bland svenska företagsledare än andra.

ANNONS

Knappt en fjärdedel (23 procent) av svenska chefer tycker sig vara mer stressade nu än för ett år sedan att jämföra med exempelvis kollegorna i Hongkong där 76 procent upplever sig som mer stressade.

Detta visar siffror från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, som intervjuat omkring 7 400 entreprenörer i 36 länder.

Mexikanska, turkiska och vietnamesiska chefer tillhör också dem som känner sig mer stressade nu än för ett år sedan medan danskarna och finländarna, förutom svenskarna, visar de minsta stressökningarna.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna presenteras i ett pressmeddelande där det också hävdas ett samband mellan upplevda stressnivåer och uttagna semesterdagar. I länder i toppen av stressligan tas således i snitt färre semesterdagar ut.