Studie: Chefer har mer coronastress än personal

Uppdaterad: 11 juni 2020Publicerad: 11 juni 2020
chef
Hälften av cheferna i undersökningen uppger att de ser högre arbetsbörda. (Foto: Unsplash)

Hälften av svenska chefer har en hårdare arbetssituation efter coronavirusets etablering. Bland anställda är samma siffra en på tre. Det visar en ny undersökning bland fackförbundet Akavias medlemmar. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Fackförbundet har frågat 2.785 personer varav 321 är chefer. De presenterar resultaten i ett pressmeddelande

“Chefens roll är särskilt viktig i kristider och vi ser att cheferna drar ett tungt lass. Arbetsgivare måste både säkerställa att chefer har de verktyg som krävs för att hantera den svåra situation många organisationer befinner sig i”, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

En ny undersökning från Akavia visar att cheferna är en av de grupper som påverkats mest negativt av pandemin. Många ställs inför svåra beslut. Nära en tredjedel av Akavias chefsmedlemmar i privat sektor har tvingats permittera, varsla eller säga upp medarbetare.

Drygt hälften upplever att arbetsbelastningen har ökat som en följd av covid-19. Motsvarande siffra för medlemmarna som helhet är en av tre. Hälften av cheferna upplever också att stressen i arbetet har ökat.

Samtidigt upplever tre av tio chefer att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats. En förklaring kan ligga i att nära av nio av tio arbetar hemifrån. Samtidigt som det ställer stora krav på chefsrollen innebär det att restiden försvinner och att det kan vara lättare att få ihop dagspusslet.

“Krisen är inte över och arbetsgivarna måste ta ansvar för att chefsrollen är hållbar. Att många chefer tycker att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats är en intressant utgångpunkt för diskussion om både det flexibla arbetslivet och framtidens ledarskap”, säger Lee Wermelin.

Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9.757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2.785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. 321 chefer ingår i undersökning. Akavia har 130.000 medlemmar, ungefär var femte yrkesverksam medlem i Akavia har någon typ av chefsbefattning.

Läs mer: Framtidstron mörk hos landets småföretagare

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS