”Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp”.

Det säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank som i dag presenterar Småföretagsbarometern 2020 som gjorts på uppdrag av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är väldigt pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikatorn hamnar på nettotalet -2.

ANNONS
ANNONS

Det är en nedgång med 63 indexenheter jämfört med förra årets mätning.

”Om det resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. För att inte småföretagens dystra prognos ska bli verklighet behövs kraftiga åtgärder riktade till företagen, och det är bråttom”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna i pressmeddelandet.