Ett stopp för Cementa på Gotland kommer drabba LKAB hårt – som är den största kunden. Nu försöker LKAB snabbt hitta alternativa lösningar.

ANNONS

Många svenska företag kommer drabbas hårt om Cementa stänger sin produktion på Gotland i oktober. Enligt Di är det statliga gruvbolaget LKAB Cementas största kund där gruvbolaget använder cementen till betong för gruvgångar och gruvschakt som en förstärkning av berggrunden.

”Det är en säkerhetsfråga och en förutsättning för modern, säker underjordsbrytning. Vi talar om väldigt stora volymer cement. Mer än vad som går åt till att gjuta bottenplattor åt alla småhus som byggs i Sverige”, säger Niklas Johansson, kommunikationsdirektör på LKAB, till Di.

Enormt bortfall

Enligt honom handlar det om ett produktionsbortfall för LKAB på 50–80 procent, och ingen tydlig plan av någon ny cementproduktion. Ett stopp för Cementa kommer drabba hela LKAB:s värdekedja menar Niklas Johansson.

”Det skulle få dramatiska effekter om hela det här bortfallet på den svenska marknaden slår igenom och blir verklighet.”

Han vill dock inte säga hur mycket cement bolaget har i lager för tillfället men erkänner att det ”inte är ofta som man har mycket av sådana här saker i lager”.

ANNONS
ANNONS

Nu fokuserar LKAB på att hitta alternativa lösningar, men i nuläget finns inget bra alternativ.

”Alla som vi tittat på har mer eller mindre tydliga nackdelar ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv.”

Kort framförhållning

Han beskriver vidare läget som en djup kris där Sveriges bygg- och gruvindustri har fått ett par månaders framförhållning.

”Det här får inte ske. Man kan inte ställa till med den här typen av dramatiska konsekvenser med så kort tidshorisont. Det riskerar både vår nutid och framtid och så är miljöfrågan inte ens prövad.”

Istället handlar det om att ”jobba långsiktigt tillsammans” för att ”nå en mer klimateffektiv tung industri”.

”Annars blir det bara tomma ord”, avslutar Niklas Johansson.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Expert: Osannolikt att fallet med Cementa prövas av HD