Enligt Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare, skulle Stockholm ”kunna leda tillväxttoppen” i Europa.

ANNONS

I år väntas de 30 största städerna i Europa ha en genomsnittlig tillväxt på 5,2 procent, enligt en rapport som Stockholms handelskammare tagit fram utifrån prognoser från Oxford Economics.

Stockholm uppges vara en av tio städer där ekonomin i år överstiger 2019 års nivåer, det vill säga före pandemiutbrottet.

Med nästa års tillväxtprognoser i beaktande väntas alla städer, utom Barcelona, vara tillbaka på 2019 års nivåer och Stockholm placerar sig då enligt rapporten på sjunde plats på tillväxt-topplistan i Europa.

”Stockholm står sig mycket bra i konkurrensen och förutspås ha en stark tillväxt de kommande åren, vilket naturligtvis är bra för Sverige och svensk ekonomi. Samtidigt är det oroande att många jobb står lediga och är svåra att tillsätta, till stor del beroende på vår dysfunktionella bostadsmarknad, samtidigt som långtidsarbetslösheten växer”, säger Stefan Westerberg i ett pressmeddelande från handelskammaren.

Dublin i Irland etta på tillväxtlistan

Starkast tillväxt mellan 2021 och 2023 väntas Dublin i Irland ha.

ANNONS
ANNONS

Dublin var, framgår det, den enda europeiska staden på 30-listan som inte hade negativ tillväxt under pandemiåret 2020 och fram till 2022 är prognosen att Dublins ekonomi ökar med totalt 20 procent.

”Bakom Dublins tillväxt ligger en hel del förflyttning av immateriella rättigheter för multinationella företag som Irland attraherat via låga bolagsskatter. Det ger stort genomslag i siffrorna på ett annat sätt än för andra städer som primärt jobbar med sina grundläggande faktorer”, säger Stefan Westerberg.

När det gäller Sveriges BNP är huvudstaden Stockholm dragloket med en förväntad BNP-tillväxt på 4,6 procent för 2021, medan tillväxten för BNP i landet i stort är 4,2 procent, enligt prognos.

Bland övriga riksdelar, utom Stockholm alltså, noteras Mellersta Norrland för lägst tillväxt med 3,5 procent och endast Småland och öarna lyckas uppnå rikssnittet på 4,2 procent.

Tillväxttakten väntas därefter bromsas för alla landets riksdelar under 2022 och 2023 och även i dessa jämförelser väntas Stockholms län ha snabbast tillväxttakt med 3,9 procent 2022 och 2,6 procent 2023.

ANNONS
ANNONS

Sveriges BNP-tillväxt skrivs till 3,0 procent för 2022 och 2,1 procent för 2023.

Läs mer här.

Läs även: Stockholm draglok för tillväxten i Sverige [Dagens PS]