Aningen fler positiva småföretagare till 2020, enligt ny rapport. Nästan hälften av företagen tror på oförändrad omsättning och 75 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat i deras företag.

ANNONS

Resterande företagare delas i två nästan lika stora läger – det ena med att omsättning och antalet anställda minskar.

I det andra lägret, som är något större, råder det optimism och förväntan om att både antalet anställda och omsättningen ökar under 2020, visar en ny undersökning av ideella Företagarförbundets undersökning om småföretagarnas tro på 2020.

De branscher som är mest hoppfulla är turism- och upplevelsebranschen. Även företag inom transport, restaurang, kafé, utbildning, skog och tjänsteföretag är mer optimistiska medan företag inom butikshandel, produktionsindustri, hälso och sjukvård räknar med en nedgång i år.

ANNONS
ANNONS

Enkäten gick ut till 4.399 medlemmar i Företagarförbundet varav 11 procent svarade. Den genomfördes via e-mejl vid årsskiftet 2019/2020.