Bankernas utlåning till företag ökar – trots att fler bankchefer tror på en konjunkturförsämring, enligt en ny undersökning på uppdrag av Almi.

ANNONS

Enligt undersökningen bland 100 bankkontorschefer har vartannat bankkontor ökat sin utlåning till företag.

Utlåningen från banker till företag ökar trots att fler bankchefer tror på en försämrad konjunktur, visar rapporten.

”Osäkerhetsfaktorerna och orosmolnen blir fler, inte minst på makroekonomisk nivå. Vi ser samtidigt att de flesta fortfarande har en optimistisk bild av framtiden”, säger Britta Burreau, vd för Almi, i ett pressmeddelande.

Mer än dubbelt så många befarar sämre konjunktur

Kortsiktigt har andelen bankchefer som tror på en försämrad konjunktur gått från tre procent i föregående mätning till 17 procent i den nya mätningen.

I september månads mätning trodde 7 av 10 (69 procent) på en något eller betydligt förbättrad konjunktur på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 46 procent.

ANNONS
ANNONS

På lång sikt tror 11 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 7 procent i föregående mätning.

Det är även färre som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I september månads mätning trodde 74 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 60 procent.

Vid en sammanvägning baserat på en indexering av frågorna tror 38 procent på en ökning av utlåningen och en förbättrad konjunktur på lång sikt.

Det är färre än i tidigare mätning men ändå klart fler än de som har motsatt uppfattning. De flesta bedömer att läget kommer att vara oförändrat.

Almis uppgift: Stimulera tillväxten

”Almis uppdrag är att komplettera bankernas utlåning och stimulera framväxten av bärkraftiga och hållbara företag. Det är extra viktigt när osäkerheten ökar och det blir svårare för företag att finna finansiering”, säger Britta Burreau.

Två av tre bankchefer bedömer att företagens omsättning har ökat jämfört med föregående kvartal. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.

ANNONS
ANNONS

Vad gäller antalet anställda bedömer strax över hälften av bankcheferna att det är oförändrat, medan 41 procent anser att antalet anställda har ökat.

Företagens lånebehov är som högst i bygg- och anläggningsbranschen samt i tillverkningsindustrin.

Andelen som bedömer att det är något svårare att få lån nu än i tidigare kvartal ökar. Vid en jämförelse med 2020 är det dock betydligt fler som bedömer att det har blivit lättare för företagen att låna pengar nu än det var då.

Läs även: Bankchefer: Majoritet räknar med ökad företagsutlåning [Dagens PS]