45 miljarder respektive 15 miljarder kronor. Så mycket bidrog arbetskraftsinvandring till Sveriges BNP och skatteintäkter 2022, enligt Ikem.

ANNONS

Merparten av bidragen kommer från industrinära och kunskapsintensiva yrken, enligt analysen från Ikem (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). Organisationen har även tidigare begärt att regeringen ska fördubbla arbetskraftsinvandringen och nu vill man se fler och mer detaljerade åtgärder.

Behöver göras mer

Ikems arbetsmarknadsansvarige Caspian Rehbinder är den som har gjort analysen.

”Det är glädjande att arbetskraftsinvandringen bidrar med stora värden till ekonomin, men det behöver göras mycket mer för att stärka Sveriges attraktivitet. Regeringen behöver ta krafttag för att få ned handläggningstiderna, förbättra expertskatten och underlätta processerna för att få arbetstillstånd”, säger han i ett pressmeddelande.

Arbetskraftsinvandringen är avgörande för industrins kompetensförsörjning, menar Ikem. Mycket på grund av att den bäddar för det gröna teknikskiftet, där det behövs fler tekniker och ingenjörer än vad finns tillgängliga i dag.

”Det gröna teknikskiftet ställer höga krav på kompetensen och bristen på kvalificerade personer är ett av de största tillväxthindren för industrin. Företagen varnar för att det också blir svårare att rekrytera internationell kompetens”, säger Jonas Hagelqvist, vd på Ikem, i pressmeddelandet.

Stor kompetensbrist

Det råder i dag stor kompetensbrist inom innovations- och kemiindustrierna enligt Ikem. I dag har 68 procent av deras företag luckor på grund av just kompetensbrist. Man behöver därför rekrytera omkring 10 000 personer med högskoleutbildning senast till 2030.

Främst rör det sig om yrkesgrupper som civilingenjörer, tekniker och systemutvecklare. I dag utgör dessa yrkesgrupper  huvuddelen av medlemsföretagens internationella rekryteringar.

Ikem har tidigare rapporterat svårigheter att rekrytera inom industri, framför allt inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi. Framför allt har processingenjörer inom kemiindustrin varit svåra att hitta.

ANNONS
ANNONS

Detta är en fråga som berör hela landet, menar organisationen.

”Såväl industrin som Sverige skulle tjäna på en fördubblad arbetskraftsinvandring”, säger Caspian Rehbinder.

Läs även: Stor efterfrågan på arbetskraft bland medlemsföretagen [Dagens PS]