Massor av arbetskraft, med rätt kompetens för tech. Det behövs i Stockholm. Så skaffar du dig den, enligt en ny arbetsmarknadsanalys från Stockholm Stad.

ANNONS

Stockholms tekniksektor skriker efter arbetskraft, och det råder brist på spetskompetens. Företagen försöker rekrytera utomlands – eller från varandra för att få rätt kompetens inom tech, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

”Sett till vakansgraden i näringslivet har efterfrågan på arbetskraft de senaste åren varit särskilt stor inom IT-tjänster, yrken med
digital kompetens och andra kunskapsintensiva tjänster”, skriver Sweco i färsk arbetsmarknadsanalys som företaget tagit fram åt Stockholm stad.

Vanligaste yrket i Stockholm

Orsakerna sägs vara många, bland annat den ökade digitaliseringen, och den ökade teknikutvecklingen. Men framför allt handlar det om att IT och teknik-branscherna har breddats från specialistaktörer till att nästan alla företag använder mjukvara och digitala tjänster av något slag.

IT-arkitekter och systemutvecklare var det vanligaste yrket i Stockholm under 2017 (42 000 anställda). Det var också den yrkesgrupp som ökade mest under åren 2014–2017.

Men vad är det för kompetens som saknas? Stockholm stad har i sin arbetsmarknadsanalys använt IT/tech som ett exempel, och plockat fram olika områden där kompetens eftersöks.

Tele2 används som ett exempel, och de säger att de har svårt att hitta personal generellt men särskilt gäller det seniora utvecklare, som är en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden som techbolagen slåss om.

Så ska du utbilda dig

Arbetsmarknadsanalysen poängterar behovet av fler mjukvaru- och systemutvecklare i framtiden. Analysen ser också ett ”starkt växande” behov av kompetens inom kvalificerad dataanalys och IT-/informationssäkerhet.

Bland utbildningar som arbetsgivare tycker ger rätt kompetens för tech ligger ”högskoleutbildning med data- och systemvetenskaplig inriktning högst”, men också olika typer av YH-utbildningar som ger grundläggande kompetenser inom teknik och programmering ses som attraktiva.

ANNONS
ANNONS

Även personer utan formell utbildning kan nå framgång inom techsektorn, om de har skaffat sig kunskaperna på annat sätt och företagen kan hitta dem.

”Näringslivets framtida behov av digital kompetens är således en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ där matchningsprocessen är avgörande. Det räcker inte att generellt utbilda fler ingenjörer eller programmerare”, summerar arbetsmarknadsanalysen.

Läs mer: Huggsexa om techtalanger i Stockholm – Dagens PS