Alla är inte förlorare i dagens kärva ekonomiska läge – med rätt strategi kan du bli vinnare genom att ta klivet in på en attraktiv börs.

ANNONS

Marie Landeborn, chefsstrateg på Danske Bank, konstaterar att börsens index rasat 30 procent i år och menar att det är ett gyllene tillfälle att göra aktieinvesteringar.

”Så börjar man spara i dag kommer man in på en mer attraktiv nivå än vad man gjorde vid årsskiftet”, säger Landeborn till SVT som bett några experter peka ut vinnare i dagens kris med kraftigt stigande inflation, höga el- och bränslepriser och höjda räntor.

De flesta bedömare är överens om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

Däremot tvistar de lärde om det blir en djup och långvarig lågkonjunktur, eller om den blir kort och mild. Det mesta tycks tala för att den blåser förbi relativt snabbt men det avgörs av omvärldsfaktorer som till exempel hur ekonomin i världens största ekonomi USA utvecklas.

Även krigets utveckling i Ukraina har förstås betydelse.

ANNONS
ANNONS

Bankerna stora vinnare på stigande räntor

Men åter till höjda räntor, där nämns bankerna som obestridliga vinnare.

De svenska storbankerna uppvisar nya rekordstarka siffror i sina senaste kvartalsrapporter där räntemarginalerna snyggats till rejält, bland annat genom att bankerna återkommande höjer sina boräntor i takt med Riksbankens höjda styrränta, samtidigt som bankerna fortsätter snåla med räntan på sparkonton.

Sparräntan är fortfarande noll och i något enstaka fall 0,5 procent.

Lån beskrivs i sammanhanget som ”en riktig kassako för bankerna”.

Ytterligare en vinnare är försvarskoncernen Saab.

”Vi i Sverige och många länder i Europa satsar mer på försvaret med de geopolitiska risker vi har”, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, till SVT.

ANNONS
ANNONS

Här är fler vinnare i krisen

Även pensionärer nämns i viss mån som vinnare, då pensionerna räknas upp med inflationen.

Så är även fallet med a-kassa och studiemedel. Däremot uppges löntagare som tidigare gynnats inte vara lika stora vinnare nu då för höga löner kan elda på inflationen.

Där till pekas solpanelstillverkare och installatörer, värmepumpsleverantörer och andra företag som kan hjälpa hushåll och företag att spara energi och sänka sina elkostnader som vinnare i krisen.

Läs även: Skrämmande många oroar sig för sin ekonomi [Dagens PS]