Reklam för onyttig mat allra vanligast

Uppdaterad: 05 juni 2023Publicerad: 05 juni 2023
onyttig mat
Det är vanligare med reklam för onyttig mat än hälsosam mat, konstaterar forskare. (Foto: Unsplash)

Dagligvaruhandeln gör mest reklam för onyttig och ohälsosam mat, visar en analys som forskare vid Göteborgs universitet har gjort.

ANNONS
ANNONS

I en studie har forskare analyserat 122 livsmedelsbutikers veckoblad, utgivna under fyra veckors tid våren 2020 i Västra Götalands län. Butikerna tillhör de sju största livsmedelskedjorna i Sverige, räknat på marknadsandelar.

Forskarna analyserade hälsokvaliteten hos livsmedlen i annonsbladen. Utgångspunkten var de nordiska näringsrekommendationerna samt WHO:s, Världshälsoorganisationen, europeiska riktlinjer.

Två tredjedelar

Två tredjedelar av butikernas annonsblad, visade det sig, utgjordes av livsmedel som kunde klassas som ohälsosamma eller i huvudsak ohälsosamma.
Den mest förekommande kategorin av onyttig mat var sockerrik mat och dryck.

Annonsbladen går därmed inte i linje med de nordiska näringsrekommendationerna, som Livsmedelsverket baserar de svenska kostråden på, konstaterar forskarna.

ANNONS
ANNONS

Sämre till lågavlönad

Vissa livsmedelskedjor med butiker i områden där invånarna har lägre ekonomisk standard verkar dessutom marknadsföra mer ohälsosam mat i jämförelse med områden där de boende har bättre ekonomi.

“Som en konsekvens av nuvarande matinflation kan annonsbladen med många prissänkta varor bli mer betydande för vissa konsumentgrupper, till exempel de med sämre ekonomi. Det är därför angeläget att ifrågasätta utbudet i livsmedelsbutikers kampanjer”, säger Melissa Mjöberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Stöttar ohälsosamt

Studien visar en matmiljö som varken stöttar den enskilda konsumenten i riktningen hälsosamma val eller stöttar det nationella folkhälsoarbetet, sammanfattar forskarna.

“Utformning av konsumenters fysiska och digitala matmiljö bör underlätta hälsosamma val, och aktörer som är en betydande del av den utformningen måste ta ett gemensamt ansvar. Här kan nationella kostrekommendationer utgöra gemensamma riktlinjer”, säger universitetslektorn Monica Hunsberger.

Läs även: Rekord i falska miljöbudskap 2022

Läs även: Därför ska du inte äta pizza till middag

ANNONS
ANNONS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.