Den svenska regeringen har tidigare blivit kritiserad för att inte ta hotet från cyber- och hackerattacker på tillräckligt stort allvar. Nu gör regeringen en helvändning och lanserar en storsatsning på cybersäkerhet.

ANNONS

Cyberhoten mot Sverige har växt kraftigt under det senaste decenniet. Samtidigt har flera aktörer inom både näringslivet och den offentliga sektorn rapporterat om intrångsförsök.

Inte minst inom den logistiken kring den kommande leveransen av coronavaccin.

För att stärka säkerheten i både den privata och offentliga sektorn meddelar nu regeringen att Sverige ska instifta ett nationellt centrum för cybersäkerhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Med inrättandet av cyber­säkerhets­centret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter”, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

ANNONS
ANNONS

Investerar en halv miljard

Sammantaget beräknar regeringen att satsningen fram tills 2025 ska kosta 440 miljoner kronor.

Grundsyftet med centret är att samla cybersäkerhetskompetens under ett och samma tak för att sedan kunna stödja företagare och myndigheter.

”Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cybersäkerhetscentret göra Sverige säkrare och stärka säkerheten för svenska intressen”, säger Peter Hultqvist.

Positiva reaktioner från företagen

Beskedet togs emot positivt av branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen som menar att samarbetet med privata aktörer är värdefullt.

”Det är positivt att samverkan med näringslivet understryks, vilket bör omfatta såväl en gemensam lägesbild som en samverkan med företagen om hot- och riskinformation”, säger Annika Avén, ansvarig för cyberförsvarsfrågor vid Säkerhets- och försvarsföretagen.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt menar hon att beslutet inte är fullständigt då det faktiska ansvaret för centret inte är specificerat.

”Beskedet idag är ett hoppfullt steg i rätt riktning, men det återstår frågor om tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret”, fortsätter Annika Avén.

Läs mer: Experten: Brottslingar redo att slå till mot coronavaccin