För 75 år sedan sköts den svenske diplomaten och greven Folke Bernadotte till döds under sitt fredsuppdrag i Israel. En tragedi för världen och det nyinrättade FN i spåren av andra världskriget. 

ANNONS

Folke Bernadotte var den svenske hertigen av huset Bernadotte, som grymt blev avrättat i baksätet på den bil som förde honom genom Jerusalem den där dagen den 17 september1948.

Folke Bernadotte
Kungligheten, hertigen och diplomaten Folke Bernadotte fick uppdraget att mäkla fred i Israel. Ett arbete han aldrig fick möjlighet att avsluta. (Foto: WIkiCommons)

Han hade tidigare blivit känd i de internationella diplomatiska kretsarna genom sitt engagemang i Röda korset och de Vita bussarna.

En räddningsoperation som i slutet av andra världskriget räddade uppskattningsvis 30.000 personer ur de nazityska koncentrationslägren.

Folke Bernadotte
Räddningsoperationen med de Vita bussarna fick mycket stor internationell uppmärksamhet och Folke Bernadottes diplomatiska arbete berömdes. (Foto: WIkiCommons)

Med erfarenheterna från arbetet med de Vita bussarna var det ett logiskt val av FNs norske generalsekreterare Trygve Lie, att den 21 maj 1948 utse Folke Bernadotte till medlare i den palestinska konflikten mellan judar och araber.

Staten Israel föddes

Sedan det brittiska Palestina-mandatet löpt ut hade det Judiska Nationalrådet med FNs goda minne utropat staten Israel den 14 maj 1948.

Detta hade omedelbart resulterat i att Arabförbundets styrkor, som inte godtagit FNs delningsplan av det forna brittiska mandatet Israel i en judisk och en arabisk del, omedelbart anföll den nya staten Israel.

ANNONS
ANNONS
Folke Bernadotte
Folke Bernadotte på plats i Israel på väg i en Jeep till en inspektion. (Foto: WIkiCommons)

Mordet av Folke Bernadotte skedde under en förflyttning i Jerusalem och kan närmast liknas med en kallblodig avrättning. Bilen, som Bernadotte färdades i tillsammans med fyra andra, stoppades av en Jeep under en resa genom den judiska delen av staden.

Veritabel avrättning

En av männen i Jeepen hoppade ur, gick fram till det bakre fönstret i Bernadottes bil och avlossade 23 skott.

Sex träffade Folke Bernadotte och de övriga 17 den franska översten Serot, som satt bredvid.

Båda männen avled omedelbart och nyheten spreds som en chock. Händelsen blev förstasidesstoff över hela världen och jakten på mördaren blev en prioriterad sak – utom i Israel.

I en rapport i Krigsarkivet, skriven av överste Miles Flach, som var adjutant hos befälhavaren vid FN:s militära övervakningskommission i Palestina, beskrivs attentatet noggrant.

Folke Bernadotte
Meddelandet som skickades hem till Kungahuset för att meddela det tragiska som hade hänt. (Foto: Krigsarkivet)

Men det går också att läsa hur frustrerad Flach var över hanterandet av fallet av den Israeliska polisen och hur motarbetad Folke Bernadotte och FN hade varit av Israelerna.

Orsaken till Flachs frustration var nog tudelad. Dels tyckte nog Israelerna att Bernadotte gick Britternas ärenden och samtidigt var partisk till arabernas fördel.

ANNONS
ANNONS

Dels lade inte en israeliska polisen den något vidare arbete på att hitta mördarna.

Stern-ligan misstänkt

Redan tidigt pekade mistankarna på terrororganisationen Stern-ligan. Detta fastslogs också vid en senare rättegång, men ingen kom att dömas för mordet.

Folke Bernadotte
Del av Flachs beskrivning av hur mordet gick till. Det hela dokumentet är på 19 sidor. (Foto: Krigsarkivet)

Folke Bernadottes insatser med de Vita bussarna och uppdraget som FN-medlare, har gjort honom till en symbol för det neutrala Sveriges strävanden som fredsmäklare.

När staten år 2002 inrättade en myndighet med uppgift att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom området konflikt- och krishantering med en särskild inriktning på fredsinsatser, så döptes den till ”Folke Bernadotte-akademien”.