Nu hotas han och makan Anitra Steen av ett vite på 25.000 kronor var.

ANNONS

Grälet mellan den tidigare S-statsministern och länsstyrelsen gäller en brygga.

Bakgrunden är en anonym anmälan.

Flytbryggan tillhör alltså Göran Perssons och Anitra Steens gård Torp och enligt länsstyrelsen bryter den mot strandskyddet.

Det här berättar Aftonbladet och Göran Persson har enligt tidningen hävdat att makarna behöver bryggan ”för gårdens fiskenäring”.

Länsstyrelsen är av en annan åsikt och menar att den endast har ett fritidsändamål. Myndigheten anser att bryggan påverkar allmänhetens möjligheter att vistas i området och att den förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Redan i november fick Göran Persson och Anitra Steen påstötning från myndigheten att bryggan ska bort Underrättelsen gjorde samtidigt som paret fick information om att ett föreläggande var på gång.

Den 17 april i år beslutade länsstyrelsen i Södermanland, enligt AB, att förelägga makarna ett vite om vardera 25.000 kronor om bryggan inte rivs och forslas bort innan den 31 oktober.

ANNONS
ANNONS

Paret har även krav på sig att återställa mark-och vattenområdet och se till att få undan betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar.

Men Göran Persson och Anitra Steen överklagade i onsdags det här beslutet till Mark-och miljödomstolen. De vill att länsstyrelsens beslut upphävs mot bakgrund av vad de tidigare sagt – att bryggan är kopplad till deras jordbruk och att de fått undantag från strandskyddet för bryggan av kommunen.