Priser på jordbruksmark i Sverige fortsätter öka, i snitt med sju procent i fjol – och allra mest i övre Norrland.

ANNONS

Enligt Jordbruksverket beror det på politiska förändringar och allmänt goda tider i branschen.

– Markpriserna är nog snarast en konsekvens av lönsamheten i övrigt, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket, till TT.

Mellan 2006 och 2007 ökade priserna på svensk jordbruksmark med i snitt sju procent, visar en ny rapport från verket. I snitt kostade jordbruksmark 36 600 kronor per hektar i fjol.

Inte oväntat var priserna högst i klassiska jordbruksområden i Götalands södra slättbygder – 90 100 kronor i snitt per hektar. Och lika väntat är att övre Norrland hade lägst priser, med i snitt 8 800 kronor per hektar.

Men procentuellt sett var ökningen störst i övre Norrland – hela 33 procent.

– Där har priserna från början varit mycket lägre, så en ökning där syns i procent. Men det är inte fel att tro att den här omläggningen av jordbrukspolitiken kanske också kan ha varit extra prisdrivande i Norrland, säger Svensson.

ANNONS
ANNONS

Vad han menar är EU-reformer från 2005 där ett mer frikopplat stöd införts. Det hänger inte längre lika mycket på produktionskrav. Även åkermark för vallodling och bete blev stödberättigat, varav en hel del finns i Norrland.

Teorierna om politikens betydelse stöds av att prisökningstakten i fjol faktiskt inte var jättedramatisk. Mellan 2004 och reformåret 2005 ökade exempelvis priserna med hela 20 procent, för att sedan ha varit mera långsamt stigande.