Inköpschefsindex för juni sjönk till 62,8, trots att det är en minskning med fem indexenheter är dock tjänstekonjunkturen fortfarande stark.

ANNONS

I juni blev inköpscheferna i tjänstesektorn mer pessimistiska och Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn, PMI–tjänster, sjönk med fem indexenheter till 62,8.

Ett index över 50 visar dock på tillväxt. Det historiska genomsnittet för indexet är 56,4, men trots att det nu ligger en bra bit över det ser utsikterna, enligt inköpscheferna, lite sämre ut.

PMI-tjänster är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin och görs i samarbete mellan Swedbank och Silf. Målet med PMI är att snabbt kunna mäta den rådande konjunkturen. Konjunkturstatistik inhämtas varje månad från inköpschefer som ingår i en svarspanel. 

Nedåtriskerna har ökat

”Juniutfallet visar på en fortsatt stark tjänstekonjunktur även om nedåtriskerna har ökat i och med allt dystrare hushåll och stigande räntor vilket kan bli en ökad utmaning för tjänsteföretagen under andra halvåret”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex i ett pressmeddelande.

I juni sjönk samtliga index, delindex för leveranstider stod för det största negativa bidraget i PMI–tjänster, därefter kommer affärsvolym, sysselsättning och orderingång. Alla delindex, förutom affärsvolym, ligger över sina historiska genomsnitt, något som visar på en robust tjänstekonjunktur.

Hög aktivitetsnivå i näringslivet

Affärsvolymplanerna ligger kvar på höga nivåer och indexet steg till 68,4 i juni. Indexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk lite grann, till 87,5 från 87,8 i maj. Det bekräftar att pristrycket i tjänstesektorn forfarande är utbrett och har tilltagit under de senaste månaderna jämfört med inledningen av året.

”Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll i juni till 60,3 från 64,2 i maj. Det är fortfarande över dess historiska genomsnitt och visar på en hög aktivitetsnivå i näringslivet men tudelningen har ökat när tillväxten drivs mer av tjänstesektorn medan industrin tappar alltmer fart”, säger Jörgen Kennemar i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Privata tjänstesektorn rivstartar Q2 [Dagens PS]